Rosenkrantztårnet – et bygg i stadig endring


Bilete: Rosenkrantztårnet sett fra Bradbenken, prospekt fra ca 1800

Innbyding til ope møte/ føredrag for alle interesserte under plakatan:
Rosenkrantztårnet – et bygg i  stadig endring” Ved eiendomsforvalter  Bente Mathisen,
Statsbygg onsdag 6. april 2016 kl 19.00 Stad: Bryggens Museum   
Musikarar frå Sjøforsvarets Musikkorps innleiar. Koengen er open for parkering kl. 18.30-20.30.

Gratis Adgang.