Meir en 7300 unike besøk på nettsida i 2015

I 2015 var det 7307 unike brukarar som vitja nettsida til Hordaland Sogelag. Det er ein auke på 12 % frå året før. Unike brukarar vil seia personar i tillegg til redaktøren sine besøk, som det naturleg nok blir ein del av i samband med oppdatering og redigering.  Om lag 2/3 er i Norge, men interessant å merkja seg, 7 % frå Brasil og 2% frå USA.