Godt oppmøte på Kulturminnedagen i Ølve

Dama heilt til ventre i bilete med briller og svarte støvlar er Eva Røyrane. Foredraget til Eva Røyrane finn du her.

Kvinnheringar og andre møtte mannjamt opp i kjellaren i Ølve ungdomshus sundag 17. september. Eva Røyrane halt eit spanande foredrag om gruveindustrien i  Hatlestrand og Ølve gjennom 1000 år.
Ein kan med sikkerheit seia at Hatlestrand og Ølve, er dei eldste industibygdene langs Hardangerfjorden. Mange minner er godt synelege den dag i dag, sjølv om det er god gøymde i den tette bar og lauvskogen.
Klorittskifer vart meisla ut som baksteheller langs eit smalt belte i berget langs Kvitebergsvatnet. Det var storindustri i mange 100 år, og det fins prov på at baksteheller til Vesterhavsøyane.

Seinare var det teke ut koparmalm og svovelkis og jamvel er det også funne gull i bergbrota, men i små mengder som ikkje var rekningssvarande å utvinna.

Etter foredraget var det eksekusjon til Atramadalen og dei historiske steinbrota.
Det kjem meir omtale seinare.    


Fullsett sal som høyrte på foredraget før turen til gruvene.

Dei store slagghaugane framom gruvehola.

Kulturminnedagane 2017


Gruvehol ved Kvitebergsvatnet i Ølve.

GRUVEBYGDA ØLVE – eldste industristaden ved Hardangerfjorden.

Program for dagen:
Velkomsthelsing og informasjon om kulturminneveka
Føredrag med Eva Rørane: Gruvebygda Ølve – Den eldste industristaden ved Hardangerfjorden
Matøkt
Guida tur til Bakkehidlaren, eit av dei største og mest inponerande bakstehellebrota, med stopp i Attramadag med orientering om gruveområdet der.

Tidspunkt:
17. sep 2017  kl. 14.15
Stad:
Ølve ungdomshus, Kvinnherad, Hordaland. Inngongspengar kr. 100.
Hovedarrangør
Kvinnherad sogelag

Klikk her og du kan lesa meir om geologi og gruvedrift i ØLve på nettsida til GRIND.