Årbøker og historiske tidskrift 2015


Bilete er saksa frå Årbok for Sunnmøre 2015 og viser fiskebåtar samla under det årlege Borgundfjordfiske i gamle dagar.

Etter oppmodinga før jul om å senda inn årbøker og sogeskrift, så kan me no presentera ei oversikt over det som er blitt sendt inn. Tilsaman 20 ulike magasin med over 2200 sider. Det er imponerande. Her følgjer ei oversikt.