Interessant studietur til Skottland.

 

 

Dei 16 deltakaranre hadde fine dagar i Sottland. De har godveret med dykk og takk for det, sa skottane då me fortalde at me kom frå Noreg.

Redaktøren har skrive ein artikkel om turen til Skottland for Bladet Sunnhordland. Den kan du lesa her.

Stikkord: 

16. deltakarar på turen til Skottland.

Det vert 16 deltakarar plus reiseleiar som reiser til Skottland på fredag. For eit par dagar sidan mottok redaktøren denne informasjonen frå Tide Reiser.

 

Kjære Skottland farar,

Stikkord: 

Lokalhistoriske dagar og årsmøte 2012.

Årsmøte og Lokalhistoriske dagar vert haldne 17. og 18. mars på Stord. Møtestad: Maritimt museum ( på Nattrutekaien). Påmeldingsfrist er 5. mars. Deltakarane må sjølv ordna med eventuell overnatting. Spørsmål om samlinga samt påmelding sender du pr. e-post til Else Marie.
Programmet for samlinga finn du her. Sakspapira og årsmeldinga er no klare og  ligg som vedlegg nedanfor.

Stikkord: 

Sider

Subscribe to www.hordalandsogelag.no RSS