HM kongens fortenestemedalje til Marie Skutlaberg.

Marie Skutlaberg, mangeårig styremedlem i Hordaland sogelag vart tildelt HM kongens fortenestemedalje og diplom ved ei tilstelling i Kvam rådhus i dag. Me gratulerer på det varmaste.
 

 

Lokalhistoriske dagar- årsmøte 2014.

Årsmøtedelegatane samla utanfor verkstaden til Guttorm Storheim på Storheimstø. Bilete frå samlinga sjå Biletarkiv

Lokalhistoriske dagar – årsmøte 2014.
av Kaare M. Malkenes

Turen er fullteikna!

Tide opplyser at  studieturen til Færøyane er fullteikna. Med andre ord er det 78 deltakarar som har meldt seg på. Turprogrammet finn du på side 2.

Sider

Subscribe to www.hordalandsogelag.no RSS