”GLADE RIDER NOREGS MENN TIL HILDARTING ”

Stikkord: 

Ein fantastisk tur.

Reidun Rohde Rafto og Johannes Heradstveit var med på sogelaget sin studietur for fyrste gong.
Turen til Færøyane var heilt fantastisk fortel dei. Flott natur, triveleg reisefølgje og mange minnerike opplevingar.

Stikkord: 

Turen til Eidsvoll 9. - 11. april.

Du kan lesa kva eiar i Hordaland sogelag skriv om turen her.

 

 

Sider

Subscribe to www.hordalandsogelag.no RSS