Handlingsplan 2019 - 2023

Skrevet av Bent Sigmund Olsen man 04/03/2019 - 17:51


Handlingsplan for Hordaland sogelag 2019 - 2023
 

  1. 4 – 5 styremøte for året

  2. Årsmøte og lokalhistoriske dagar i mars/april

  3. 2 kursdagar i året for medlemene i lokallaga

  4. Ein studietur for medlemene kvart år

  5. Utsendingar til landsmøtet som er annakvart å; neste gong i 1019

  6. Senda helsingsbrev til lokallaga på heimesida før jol

  7. Nettmøte for styret når det høver

  8. Ha god kontakt med landslaget

  9. Arbeida aktivt for å få fleire lokal til å melda seg inn i fylkeslaget.

  10. Fleire sogelag må bli tilslutta Hordaland sogelag.