Gratis kurs i Bergen 25. september!

Skrevet av Kaare Myrvold … ons 28/08/2013 - 21:58

Hordaland Sogelag innbyr til kurset Utgjeving av årbøker og annan lokalhistorisk litteratur". Kurset vert halde i i Hordaland Fylkeskommune sitt bygg i Bergen, like ved busstasjonen (adr. Agnes Mowinckelsgt 5) i møterom Nordhordland. Påmelding innan 20. sept. til Marie Skutlaberg, telefon 950 62 051, marie.skutlaberg@kvamnet.no
Klikk på her så finn du meir detaljert info om kurset. 

Stikkord