Granvin Sogelag er med.

Skrevet av Kaare Myrvold … tor 23/06/2022 - 15:52

Granvin Sogelag

Etter årsmøte i Hardanger tidlegare i år har også Granvin Sogelag meldt seg inn i Hordaland Sogelag.
Laget har ei fin facebook side der dette bilete er saksa frå. Hjartleg velkomne.

Laget er oppført i lista over medlemslag, og Gunnar I. Folkelag er noværande leiar.

Ulvik sogelag melder seg inn i Hordaland sogelag.

Skrevet av Kaare Myrvold … fre 13/05/2022 - 10:56

Ulvik

 

På årsmøte i Ulvik sogelag 7. april vart tilrådinga frå styret om å bli med i Hordaland sogelag samrøystes godkjent. Det er eit aktivt lag som no blir med og som har stor oppslutnad frå innbyggjarane i kommunen. Innbyggjartalet i Ulvik kommune står oppført med 1051 personar i 2022, og av desse er 145 medlemmer i sogelaget. Velkomne skal de væra!

Årsmøte og lokalhistoriske dagar på Stord 16. og 17. oktober.

Skrevet av Kaare Myrvold … tir 17/11/2020 - 12:02

Årsmøte og lokalhistoriske dagar 2021
Litlabø gruver.


Programmet for årsmøte er no klårt. Det vert framøte på Litlabø laurdag 16. oktober kl. 12.
Endeleg program for årsmøte på Stord 16. og 17. oktober. Sjå vedlegg.

Med helsing

Hordaland sogelag

Knut Farestveit

leiar

Du kan lesa om Høgskulen ved å vitja facebooksida

Årsmøte og lokalhistoriske dagar 2019.

Skrevet av Kaare Myrvold … lør 02/02/2019 - 00:33

HORDALAND SOGELAG

Årsmøte og lokalhistoriske dagar, Etne 2. og 3. mars 2019

HUGS FRIST FOR PÅMELDING ER 20. FEBRUAR:

Innkalling til årsmøte: Ver merksam på vedtektene m.o.t. utsendingar og saker til årsmøtet.

§5 Årsmøtet.

a) Årsmøtet er øvste styringa for laget, og bør haldast innan utgangen av april i samband med det lokalhistoriske møtet for Hordaland.

Stikkord