Referat

Skrevet av Kaare Myrvold … ons 29/01/2020 - 21:11

2022

Referat frå styremøte februar 2022. Sjå vedlegg
Referat frå  styremøte 16. juni 2022. . Sjå vedlegg

 

2021

Årsmelding 2020, sjå vedlegg Aarsmelding.
 

2020.


Referat s. mote 21. januar
Referat frå årsmøte 7. og 8. mars
Referat frå styremøte 16. juni.