Det vart kveikjande dagar på årsmøte i Øygarden 7. og 8. mars.

Skrevet av Kaare Myrvold … man 17/02/2020 - 16:10

Plastlaksen
På Vindenes er det sett opp eit monument av "Plastkvalen", sjødyret som måtte avlivast då dyret
viste klåre teikn på alvorleg sjukdom. Det viste seg at magesekken var full av plast. Bilete og video
av kvalen gjekk verda rundt og vart ei viktig påmining for heile verda om at forureininga av havet må ta slutt snarast råd.

Torbjørn Dall - Larsen har skrive om samlinga og tatt fine bilete.
 
Omtale av samlinga finn du her.

Ove Midttun

Ove Midttun.

Tom Georg Indrevik
Ordførar i Øygarden Tom Georg Indrevik.

Tuftarøy gamle skule.
Utstilling på Tuftarøy gamle skule.

Bygarden
Kaffipause i  Bygnaden til Trellevik kystkultursenter.

Gruppe
Sentrale personar på årsmøte Frå venstre Ove Midttun, Knut Farestveit,
Magne Blom og Gerhard Inge Storebø.

Song
Song i Hjelme gamle kyrkje ved Anne Lise Grøm og Egil Sæle.

Lunsj
Lunsj på Notloftet på Vindenes.

 

Vedlegg