Bli medlem

Hordaland sogelag er eit fylkeslag for Landslaget for lokalhistorie.

Alle soge- og historielag i Hordaland fylke kan vera medlemmer.

For å verta medlem, ta kontakt med: 
Hordaland Sogelag V/Mikal Heldal
Lerkeveien 13 B,
5097 Bergen.
e-post: mikalhe@gmail.com
Mobil 48096673