Julebrev 2023.

JULEBREV 2023

Sommerakademiet inviterer til historisk tur i Vesterleid.

SHETLAND. ”Kultur og Historietur”
Shetland, eit samfunn vi har mye til felles med.
Tidspunkt: 25.mai – 1.juni. 2024 Avreise frå Bergen med fly
Sommerakademiet inviterer til historisk tur i Vesterleid. Vi besøker Shetland, dette øy samfunnet vi har så mye til felles med. Tema for turen er historie og Shetland som samfunn.
På denne turen til Shetland har vi med Kristin Prestvold som historisk guide foruten Karin Flatøy Svarstad, leiar av Sommerakademiet som turleder, Karin har lang røynsle og god kjennskap til øyane i Vest. Kristin Prestvold er arkeolog og jobbar til dagleg med kulturminner i Trøndelag Fylkeskommune. Ho har stor kunnskap om historia og kulturminner på Shetland og brenn for å formidla dette. Ho har reist i Vesterleid i mange år for å studera og kartleggja arkeologiske funn og historie. Ho har skrive boka «Oppdag Vesterled» som omhandlar historiske kulturminner, et must å ha om ein tenkjer å reise i Vesterlid til Shetland. Les meir om turen her.

Styremøte 26. mars 2023

Referat frå styremøte i Hordaland sogelag 26. mars 2023
Tid: 26. mars kl. 10.30 til 11.00
Stad: Biologen Hotell, Herdla
Til stades: Anne Liv Soldal, Knut Farestveit, John Einarsen, Mikal Heldal, Kjell Alvheim, Sigmund Simmenes og Ågot Gammersvik

SAKLISTE:

 1. Konstituering av styret
  Anne Liv Soldal, styreleiar, vald av årsmøtet
  Knut Farestveit, nestleiar
  John Einarsen, kasserar
  Ågot Gammersvik, skrivar
  Sigmund Simmenes, styremedlem
 2. varamann: Mikal Heldal
 3. varamann; Kjell Ingar Alvheim
  Vedtak: Konstituering som framlagt.
 4. Kurs i fotoarkiv
  Styreleiar følgjer opp vedtak frå årsmøtet og tek snarleg kontakt med Hedvig Ølmheim i
  Sogn for å finna dato, tid og stad for kurs i fotoarkivering denne våren.
  Vedtak: Som framlegg.
 5. Planlagt tur til Isle of Man
  Knut Farestveit og Sigmund Simmenes føljer opp tur til Isle of Man 21.-25. august 2023.
  Manglar 6 fleire påmelde for å gjennomføra tur. Frist måndag 27. mars.
  Vedtak: Saka vert følgd opp.
 6. Utsending frå Hordaland Sogelag til Landslaget sitt årsmøte
  Vedtak: Sigmund Simmenes representerer Hordaland Sogelag på Landslaget sitt årsmøte i
  Tønsberg i mai 2023.
 7. Framlegg om gjennomgangskontingent til Landslaget sitt årsmøtet 2023
  Styret følgjer opp framlegg frå Årsmøtet om å leggja fram forslag om
  gjennomgangskontingent på Landslaget sitt årsmøte 2023. Det må presiserast at det er snakk
  om å søkja kompensasjon pr. medlem, ikkje momskompensasjon som mange har oppfatta.
  Vedtak: Sigmund Simmenes og Ågot Gammersvik får i oppdrag å laga framlegg til tekst. Dette
  vert å senda styret til vidarehandsaming/godkjenning på e-post. Arbeidet må i gang straks,
  då ein har kort frist på innsending av saker på Årsmøtet 3-4. mai 2023.

Ref. Askøy 26. mars 2023
Ågot Gammersvik

Vellukka årsmøte på Askøy

Her fygjer ein artikkel skriven av Torbjørn Dall-Larsen som også står for bileta. Referat m.m. frå årsmøte vert publisert seinare på nettsida

I strålende sol møtte nærmere 40 deltakere opp til Årsmøtet og Kulturhistoriske dager på Herdla museum, av Torbjørn Dall-Larsen.

Arrangør dette året var Askøy museumslag. Leder for museumslaget, Torbjørn Dall-Larsen ønsket velkommen og kunne beklage at omvisningen på Kringkastningsmuseet måtte avlyses. De hadde nå pakket ned sitt materiale på grunn av oppussing av lokalene.

Rosalind Fosse, leder for Avdeling for oppvekst og kultur i Askøy kommune ønsket deltakerne velkommen på vegne av kommunen. I talen fremhevet hun betydningen av det frivillige arbeidet som historielagene driver for å ta vare på vår kultur og lokalhistorie.

Etter en betasuppe-lunsj orienterte leder for Herdla museum, Gunnar Furre, om Herdla og om museet som er en del av Museum Vest.

Turen gikk så til Torpedobatteriet, og underveis passerte vi minnesmerket etter skipsforliset til emigrantskuta ”de Zee Ploeg” i 1817. For interesserte anbefales det å lese om dette forliset på nettstedet
https://no.wikipedia.org/wiki/%C2%ABde_Zee_Ploeg%C2%BB
Gunnar Furre ga en fin omvisning i Torpedobatteriet, et imponerende anlegg som nå er et meget spesielt museum.

Vel tilbake i museets lokaler viste naturveileder Lars Ågren film og orienterte om arbeidet med å ta vare på vipebestanden på Herdla Så fulgte befaring i museets samlinger hvor det havarerte tyske flyet ”Gul 16” fra 2. verdenskrig imponerte.

I Herdla kirke fra 1863 holdt Erling Virkesdal en orientering om kirkene på Herdla.

Overnatting var på det nyrestaurerte hotellet «Biologen» hvor vi hadde middag og årsmøte neste dag. ”Biologen” var tidligere en biologisk stasjon for Universitetet i Bergen. Under middagen fikk vi meget fin underholdning: Nora Amanda Gundersen fremførte spansk musikk på klassisk gitar.

Detaljer fra årsmøtet er å finne i referatet fra møtet.

Etter årsmøtet og utsjekking søndag gikk turen til Strusshamn hvor Helge Holmedal, Harald Brynjulfsen og Torbjørn Dall-Larsen viste rundt i museumlagets samlinger i «Sjoddien». Her ble det så servert lunsj (lapskaus) og kaffe med kringler. Erling Virkesdal holdt et foredrag om Strusshamn før lederen i Askøy museumslag, Torbjørn Dall-Larsen, takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Deltakerne på arrangementet uttrykte stor tilfredshet med arrangementet, sikkert påvirket av det gode væretLokalhistoriske dagar på Askøy 25-26. mars 2023.

Her finn du ei anvisning korleis du skal finna fram til dei ymse møtestadane

Lørdag: Til Herdla.

Herdla ligg heilt på nordspissen av Askøy. Frå Bergen sentrum følgjer du Rv 555 i retning Askøy/Sotra til Storavatnet. Her tek du av på Rv 562 som du følgjer over Askøybrua og vidare heilt til Herdla, ca. 25 km fra Askøybrua. Når du har passert Herdlebrua (smal), held du fram ca. 500 meter før du svingar til venstre mot Herdla fort. På fortet er det offentleg parkeringsplass og toalett. Frå parkeringsplassen ser du den store lyse bygningen der museet held til. Køyretid med bil frå Bergen sentrum er ca. 45 min.

Søndag: Til Radiomuseet. Adresse: Grernsedalen 59, Erdal, Askøy.

Kjør sørover mot Kleppestø. Ta av til venstre ved skilt merket Erdal (ca 20 km). Etter passering av 50 kmt-skilt kommer et hagesenter på venstre hånd,. Ta av på sidevei til venstre ca 50 meter etter hagesenteret og hold mot høyre. Ta sidevei til venstre etter ca 4-500 meter.

Til Askøy museumslag. Adresse Lyngnesset 2, Strusshamn.

Kjør tilbake til Rv 562 som dere kjørte på fra Herdla. Fortsett i retning Kleppestø til rundkjøring hvor dere tar av i første avkjøring. Neste rundkjøring følger umiddelbart, ta 3. avkjøring og ned bakken. Passer Strusshamn skole på høyre hånd, kjør bent frem i neste kryss og innpå parkeringsplass like etterpå.

Hordaland Sogelag inviterer til årsmøte og lokalhistoriske dagar på Askøy ilag med Askøy museumslag.

Sakspapirer:

Overnatting
Overnatting på Biologen Hotell Herdla må alle bestilla sjølv direkte til: mobil 940 00 968
Opplys ved bestilling at det er i forbindelse med Lokalhistoriske dagar
Overnatting inklusiv frukost: enkeltrom kr. 1690, dobbeltrom kr. 1145 (pr. pers.)

Deltakaravgifta kr. 955 dekkar inngangsbillettar, lunsj, kaffi og festmiddag.
( Kasserar i Hordaland sogelag sender rekning for deltakaravgift til laga i etterkant)

Påmelding innan 10. mars til Anne Liv Soldal på e-post: annelivsol@gmail.com

Biologen hotell på Herdla.


PROGRAM

Laurdag 25, mars
Kl. 12.00 Herdla museum, Herdla
Mottaking og opning ved Rosalind Fosse, utvalgsleiar for oppvekst og levekår.
Servering av varm lunsj, betasuppe med flatbrød
Kl. 13.00 Orientering om Herdla museum ved leiar Gunnar Furre
Omvising i museet og torpedobatteriet, krigsminne frå 2.
Verdskrig, og har vore i bruk opp til vår tid.
Kl. 16.00 Omvising i Herdla kyrkje (1863) av historikar Erling Virkesdal
Kl. 17.30 Innsjekking Biologen Hotell Herdla

Kl. 19.00 Middag på Biologen Hotel

Herdla museum
Flyplassen fra 2. verdenskrig
Den lune hamna i Strusshamn la grunnlag for bygging av gjestgiveri på 1700-talet. Her var
kyrkjestad, fiske, handel, mølle, sjoddifabrikk og anna aktivitet som har gitt bygda ein rik
historie.

Søndag 26. mars
Kl. 09.15 Årsmøte Hordaland Sogelag, konferanserom Biologen Hotell
Utsjekking frå Biologen Hotell
Kl.11.00 Avreise Herdla
Kl.11.30 Besøk Bergen Kringkaster, samling i Grensedalen, Erdal
Kl.12.30 Avreise Erdal
Kl.13.00 Varm lunsj i Møllesalen i Sjoddien, Strusshamn
Kl.14.00 Omvising Askøy museumslag sine samlingar og i det verna historiske
miljøet i Strusshamn
Kl.16.00 Kaffipause og avslutning i Møllesalen

Stove frå 1960-talet og systove, frå utstillingane i Askøy museumslag i Sjoddien.
Foto frå Herdla, krigsminne frå 2. verdskrig

Julebrev 2022.

Julemotiv
Julehøgtida nærmar seg så alt for raskt, dagane vert kortare og nett no er det vel snø og julemotiv hjå dei fleste i bygd og by. Eit lyspunkt om ein kan seia så, er at snart  er det vintersolverv og dagane vert lysare att. 

Som redaktør av nettsida, vil eg nytta høvet til å ynskja dykk alle ei fredleg og god Julehøgtid på tradisjonelt vis,  saman med familie og vener.

Julebrev frå leiar i Hordaland Sogelag, Anne Liv Soldal:

JULEBREV 2022 GRIP DAGEN

Gode brubyggjar, mellom folk og tid!

Mykje har nok me å minnast. Dagar kjem og vert historie. Kvar vert dei av? Kva
innhald får dei?? Takk for livet, takk for at me framleis er til og kan gripa dagane.
Året 2022 går mot slutten, men kva gjer det når erfaringa er at nye dagar og nytt år kjem til? Som leiar i regionslaget skulle eg gjort meir. Eg vonar du stundom er
innom heimesida til Hordaland sogelag, oppdaterar og held deg oppdatert.

Medlemslista må leiaren i det enkelte lokallaget syta for vert oppdatert etter kvart
nyval/årsmøte. Eg har oppdatert etter beste evne. Lista er grunnlag for utsending av
ein del informasjon m.m., og det er svært viktig at ho er rett. Styremøtet 18. januar
skal vi ha på Askøy der årsmøtet for 2022 og lokalhistoriske dagar er planlagt 25. og
mars neste år. Då ynskjer eg at flest mogeleg av lokallaga er representerte. Dei
som har fått smaken kjem gjerne att, men det er plass til fleire. Fyll på timeplanen og
kom!

Mange utarbeider årbok som sel godt lokalt, men som også fyller lager,
restopplag. Kva med utveksing, sal, bytedag på Askøy? Kjekt å læra nytt, lærerikt å
sjå kva andre driv med. Vestlands fylke skal opna storstova, høghuset i Bergen, over
nyttår og eg vonar me kan nytta det. Representanten vår i landslaget, Sverre Norvald
Folkestad frå Gloppen, gjev stafettpinnen vidare. Uvisst til kven. Kom gjerne med
framlegg om kandidat. Kortkurs på regionsplan, lagt til lokallaga eller fylkeshuset i
Bergen, er i tankane. Eg vonar det kan realiserast i 2023. Styret inviterte seg til
Laksevåg i haust og der fekk vi mykje godt fagleg påfyll. Imponerande! Om ikkje vi
er drøvtyggjarar, var det mykje å fordøya. STOR takk for flott mottak og omvising.
Knut arbeider med å få realisert ein studietur til Isle of Man 21.-25. august 2023.
Merk tida og fyll på timeplanen.

FØR DAGEN GRIP DEG
God jul, godt nyttår og godt nytt år!
Anne Liv

Last ned Julebrevet 2022

Ulvik sogelag melder seg inn i Hordaland sogelag.

Ulvik

 

På årsmøte i Ulvik sogelag 7. april vart tilrådinga frå styret om å bli med i Hordaland sogelag samrøystes godkjent. Det er eit aktivt lag som no blir med og som har stor oppslutnad frå innbyggjarane i kommunen. Innbyggjartalet i Ulvik kommune står oppført med 1051 personar i 2022, og av desse er 145 medlemmer i sogelaget. Velkomne skal de væra!

Årsmøte og lokalhistoriske dagar.

Årsmøte og lokalhistoriske dagar 2022.

 

Eidjord kyrkje

Oppmøte i Granvin
Oppmøte for deltakarane var i det vakre ungdomshuset til Granvin som har det karakteristiske tårnet som fleire ungdomshus hadde  då dei vart bygde i 30 åra i fleire av bygdene innover hardangerfjorden. Granvin ungdomshus var ferdig i 1930 og var bygd på dugnad av bygdefolket, fortalde leiar i Granvin Sogelag Gunnar I. Folkedal. Han viste fram ungdomslagsfana som kunstnaren Nils Bergslien måla og som vart gøymt bort i siste liten før tyskarane okkuperte huset under siste verdskrigen.

Kultur- og Miljøplan for Voss herad
Trude Letnes kulturleiar i Voss herad informerte og viste fram kultur og miljøplanen til Voss herad. Voss herad  omfattar no til saman 4 sogelag etter kommune reforma i 2020.
Etter matøkt på den gamle gjestgjevarstaden Janusen som har ein meir en 300 år historie som serveringsstad, gjekk turen til Granvin Bygdemuseum ein steinkast på andre side av hovudvegen gjennom Granvin sentrum.
Bygdemuseet i Granvin
Hardingfelespelar Alexander Aga Røynstrand som er styrer for bygdemuseet, fortalte om bygningane og framførte også vakker  hardingfele slåttar for gjestene. Alexander  som er ein av dei fremste utøvarane på Hardingfele i landet bur også på staden og er også aktiv i lokalpolitikken i Voss herad.

Etter synfaringa på bygdatunet, gjekk ferda til Heradshuset i Ulvik  der forsamlinga vart hjartelag vel møtt til kaffipause i heradstyresalen. Leiaren i Ulvik Sogelag Torbjørn Dyrvik fortalde om hendingar under 2. verdkrigen der meir en 50  hus i Ulvik bygda vart  øydelagde i kampane mellom tyske og norske soldatar 25. april 1940.
Olav H. Hauge senteret.
Heradshuset inneheld også Olav H. Hauge senteret der det vart omvising før turen gjekk over hardangerbrua til Vøringsfoss hotel for festleg samvær og overnatting.
Etter frukost sundag  vart årsmøte gjennomført i rolege former.  Bremnes sogelag vart innleiingsvis ynskt velkomne som nytt medlem av Hordaland sogelag.
Årsmøte
Knut Farestveit vart avløyst som leiar etter eige ynskje og ny lear i Hordaland Sogelag vart Anne Liv Soldal. Elles vart det attval på alle  andre tillitsvalde. Økonomisk er stoda tilfredsstillande for laget, men framleis får ikkje laget tilskott frå Vestland fylke slik det gjorde i gamle Hordaland fylke. Dette vil det nye styret arbeida vidare med å få på plass.
Nils Bergslien.
Galeriet til multikunstnaren Nils Bergslien er også ein del av hotel bygget og det vart tid for ein omvising i dei lyse og vene lokala.
Eidfjord gamle kyrkje.
Etter årsmøte var det synfaring i gamle Eidfjord steinkyrkje som vart bygd i 1309. Ifølgje soga vart kyrkja bygd av Rike-Ragna Åsoldotter som son offer for syndige handlingar i livet.
Rike -Ragna budde på garden Sæ i Simadalen, nordaust for Eidfjord. Soga fortel at ho var ute og rodde på fjorden med manne sin og dei krangla så fælt at ho sette han av på eit skjær til ho fann det for godt å ro ut og henta han.  Mannen stakkar omkom ved flo sjø, og Ragna bygde kyrkja som bot for å ha skulda for mannen sin død. Hennar store gravstein med bilete av apostelen Jakob som kyrkja er vigd til, står framme i kyrkja til side for alteret.
Under alteret står  7 kister, og ei av dei er kista til Anders Andersen Riber, fyrste protestantiske prest som var sendt av danskekongen for å reformera den katolske kyrkjelyden. Han gifta seg med Katarina Helvig Galtung og har mange etterkomarar i Hardanger og i Sunnhordland.

Biografi.
Anders Andersen Riber (ca. 1627-1688) var rundt 20 år gammel da han ble innskrreven i 1647 ved Københavns Universitet i Danmark, frå Ribe katedralskule. På latin vart han omtala, «Andreas Andreas Rincopius» på sin inskripsjon. Landsarkivet for Nørrejylland seier at han derfor trulig er født i den vesle byen Ringkøbing på austkysten av Jylland. Ifølgje Mandrup Hjeltnaes var Anders Andersen Riber frå Jylland, Danmark, biskop i Eidfjord prestegjeld i Hardanger der han ble ordinert 21. august 1656. Han blei buande  der til han døyde på langfredag i 1688. Han gifta seg med Katarina Helvik Lauritsdatter Galtung, dotter av Lauitz Johannesson Galtung fra Thorsnes. Katarina ble født i 1635 og døyde i Eidfjord i 1693 i en alder av 58 1/4 år.

Her følgjer ein del bilete frå årsmøtesamlinga.

styre
Styre 2022. Frå vestre Sigmund Simennes, John Einarsen, Knut Farestveit Anne Liv Soldal,
Mikal Heldal.

Hardigfele

Alexander Røynstrand spelar hardigfele etter matøkta på laurdagen.

Takk for laget

Avtroppande leiar i Hordaland sogelag takkar leiar i Granvin sogelag for eit vellukka årsmøte.

Alteret

Under alteret i Eidfjord gamle kyrkje står kista til Anders Andersen Riber.

Munkar

Eit karakteristisk bilete måla av Nils Bergslien.

Gravstein

Rike-Ragna Åsolsdotter sin gravstein står ved alteret i kyrkja.

Styre og tillitsvalde på årsmøte i 2022.

Leiar:  Anne Liv Soldal
Postadresse

Hovlandsvegen 12,
5610 Øustese
E-postadresse:annelivsol@gmail.com
Mobil 41648198
 
Kasserar: John Einarsen
Stemmebakken 21, 5360 Kolltveit. Telf 56331886, mobil 92098950
e.post: john@sartorholding.no
 
Mobil: 
Redaktør Kaare M. Malkenes,
Vågsneset 2,
5680 Tysnes,
Mobil 41012626
e-postadresse: kaaremalkenes@hotmail.com

Styre i 2022.
Anne Liv Soldal, leiar
Mikal Heldal, nestleiar ( på val i 2023)
John Einarsen, kasserar ( på val i 2023)
Ågot Gammersvik, skrivar( attaval 2 år)
e-postadresse: aagot.gammersvik@gmail.com

Knut Farestveit, styremedlem 2 år
Sigurd Simmenes, 1. varamedlem (attval)
Kjell Inge Alvheim, 2. varamedlem (attval)

Valnemnda:
Aslaug Olden Mala ( valt for 3 år i 2022)
Torbjørn Dall -Larsen (attval for 3 år)

Revisorar:
Harald Lindevik ( attval for 2 år)
Enride Aakre ( på val 2023)

God Jul og Godt Nyttår!

God Jul

JOLEHELSING

Eit år utanom dei vanlege nærmar seg slutten.

Etter at årsmøtet og dei lokalhistoriske dagane fyrst måtte utsetjast pga. pandemien, vart tilskipinga halden i oktober. Stord sogelag stod for ei framifrå tilskiping. Laurdagen møtte me på Litlabø. Etter eit måltid fekk me orientering om gruvedrifta og Liltabøsamfunnet. Me fekk og koma inn i gruva. Om kvelden var det festmiddag og kulturelle innslag på Stord hotell.

Etter frukost sundag vart årsmøtet halde på hotellet. Deretter møtte me på høgskulen på Rommetveit. Der var det omvising. Etter ei lokalhistorisk vandring, var det orientering om skulen, tidlegare Stord lærarskule, si soge. Til slutt var det eit måltid på skulen. Takk til Lars Mæland og Kjellbjørg Lunde i Stord sogelag for trivelege og lærerike dagar!

Pga. pandemien vart det ikkje gjennomført studietur eller kurs for lokallagsmedlemene i 2021.

Me er i gang med planlegging av årsmøte og lokalhistoriske dagar i 2022, og har sett av 26.-27. mars. Leiaren i Granvin sogelag (og i Hardanger historielag), Gunnar I. Folkedal, har hatt kontakt med sogelaga i Ulvik og Eidfjord med tanke på ei tilskiping i indre Hardanger. Det er planar om overnatting på Vøringsfoss hotell i Eidfjord. Då pandemien har slått til att no før jol, må me venta til over nyttår, ev. til februar, før me veit om opplegget kan gjennomførast i mars.

Me vonar og at det planlagde kurset i konservering og oppbevaring av gjenstandar kan haldast i 2022.

Takk for samarbeidet i 2021!

Me ynskjer alle ei god jol og eit godt nytt år!

 

Helsing

Hordaland sogelag

Knut Farestveit, leiar