Lokalhistoriske dager 2008

Program

Laurdag 8. mars

12.00 – 12.30: Kaffi og registrering
12.30 – 14.30: Omvising på Sæbøtunet
14.30 – 14.40: Opning v/leiaren i HS
14.40 – 15.30: Professor og bygdebokforfattar Ståle Dyrvik: Kjærleik, liv og død: Liner i norsk befolkningshistorie på 1900-talet
16.00 – 16.30: Stødle kyrkje – omvising – ”kyrkjekaffi”
16.30 – 17.30: Forteljestund v/Johanne Øvstebø Tvedten: Den unge kongen (Bygd på Johannes Heggland sin roman om Magnus Erlingsson)
19.30: Festmiddag  med Etne sogelag som vertskap.
           Program:
           Harald Fjøsne: ”Dyrlege på ville vegar”
           Gunn Rakel Bakke Tjelle syng songar etter Petter Tjelle

Søndag 9. mars

9.30 – 11.30: Årsmøte på Fugl Fønix
11.30 – 12.15: Lunsj
12.15: Busstur i Etnebygda
Slutt ca. kl. 14.00

Lokalhistoriske dager 2009

Årsmøte og Lokalhistoriske dagar vert haldne 28. og 29. mars på Evanger.

Møtestad: ”Eldhus AS” Alle er velkomne. Møte og turprogrammet (påmelding) er gratis, men deltakarar må betala for
overnatting (påmelding).

HUGS: Påmelding innan 20. mars (sjå nedanfor).
HUGS: deltakarane må sjølve syta for eventuell overnatting (sjå nedanfor).

PROGRAM
Laurdag 28. mars
12:00 – 12:30 Registrering og kaffi. (Møtelokalet til ”Eldhus AS” )
12:30 – 12:45 Opning ved leiaren i Hordaland Sogelag
13:00 – 15:00 Gatevandring og kraftstasjonsbesøk – Evanger, frå idyllisk strandstad via kaos og hektisk anleggsområde og attende til idyllen?
Kaffipause
16:00 – 17:30 Kjøtverksemda i Teigdalen,- ulike perspektiv i tid og rom ved ”pølsenemnda”
19:30 – Festmiddag i ”Gildehallen”- Kåseri ved Kjartan Rødland og musikalsk innslag ved ei gruppe frå Evanger musikklag.

Sundag 29. mars
9:30 – 11:30 Årsmøte i Hordaland sogelag (Møtelokalet til ”Eldhus AS”)
11:30 – 12:15 Lunsj i ”Gildehallen”
12:15 – Tur til Flåtemuseet på Bolstadøyri med orientering om tømmerhandel og Fjordferdsle.
Slutt om lag kl 14:00

INNKVARTERING
For overnatting ta kontakt med Jarl Hotell på Voss Tlf. 56 51 99 00
Prisar: Enkeltrom m/frukost kr.1.000,-
Dobbeltrom m/frukost kr 700,- per person
Festmiddagen og dei andre måltida vert betalt av Hordaland Sogelag.
Frist for påmelding 20, mars 2009