Lokalhistoriske dager

Skrevet av Kaare Myrvold … ons 28/08/2013 - 21:11

Lokalhistoriske dagar - historikk

Hordaland sogelag arrangerer kvart år, i samarbeid med eitt eller fleire lokale sogelag, lokalhistoriske dagar ein stad i Hordaland fylke. Arrangementet tar for seg eitt eller nokre få historiske tema, gjerne med tilknyting til staden me er på.

Oversikt over tid, stad og tema for dei lokalhistoriske møta 1982 – 2012:

 

Temahefte og bøker

Skrevet av Kaare Myrvold … lør 04/05/2013 - 21:48

Slektsbok for Tørvikbygd, Strandebarm og Mundheim, tre band. 

Marie Skutlaberg har vore redaktør for det store bokverket SLEKTSBOK, Tørvikbygd, Strandebarn og Mundheim. I tillegg til å vera ei tradisjonell slektsbok for dei tre bygdene, så inneheld bøkene også mange artiklar om slekter og folk, forutan ei rekkje flotte bilete også frå nyare tid. Du kan lesa meir om bokverket her. 

 

Kurs i innsamling av minne

Skrevet av Kaare Myrvold … lør 19/01/2013 - 22:29

Alle  kan melda seg på til kurset som blir  avvikla i Hordaland Fylkeskommune sitt bygg i Bergen to gongen den 27. februar og 17. april. Du kan lesa meir om kurset og finna telefon og e.post adresse for påmelding som du kan lesa her.

Stikkord