Lokalhistoriske dagar- årsmøte 2014

Skrevet av Kaare Myrvold … tir 18/03/2014 - 20:16

Årsmøtedelegatane samla utanfor verkstaden til Guttorm Storheim på Storheimstø. Bilete frå samlinga sjå Biletarkiv

Lokalhistoriske dagar – årsmøte 2014.
av Kaare M. Malkenes

Årsmøte i Hordaland sogelag og dei lokalhistoriske dagane var i år lagt til Radøy med Radøly sogelag som vertskap. Delegatane vart helsa velkomne av Berit Kvalvik frå Radøy sogelag som håpte at alle fekk eit triveleg og interessant opphald på staden.
 

Stikkord

Fleire vitjar nettsida

Skrevet av Kaare Myrvold … ons 01/01/2014 - 21:04


Samanlikna med 2012, viser statistikken at vel 2500 personar har vitja nettsida vår i fjor. Det er ein auke på om lag 37 % i høve førre året. Målet er at nettsida skal innehalda nyttig info for alle som er interessert i kva som rører seg i Hordaland Sogelag og medlemslaga.

Stikkord

Lokalhistoriske dager

Skrevet av Kaare Myrvold … ons 28/08/2013 - 21:11

Lokalhistoriske dagar - historikk

Hordaland sogelag arrangerer kvart år, i samarbeid med eitt eller fleire lokale sogelag, lokalhistoriske dagar ein stad i Hordaland fylke. Arrangementet tar for seg eitt eller nokre få historiske tema, gjerne med tilknyting til staden me er på.

Oversikt over tid, stad og tema for dei lokalhistoriske møta 1982 – 2012: