Årbøker og historiske tidskrift 2015

Skrevet av Kaare Myrvold … man 04/01/2016 - 20:37


Bilete er saksa frå Årbok for Sunnmøre 2015 og viser fiskebåtar samla under det årlege Borgundfjordfiske i gamle dagar.

Etter oppmodinga før jul om å senda inn årbøker og sogeskrift, så kan me no presentera ei oversikt over det som er blitt sendt inn. Tilsaman 20 ulike magasin med over 2200 sider. Det er imponerande. Her følgjer ei oversikt.

Stikkord

Årsmøte 2016

Skrevet av Kaare Myrvold … lør 02/01/2016 - 20:55


Meld dykk på til årsmøte i Hordaland Sogelag 5. og 6. mars. Møte vært avvikla på Thon Hotel Sandven  i Norheimsund. Les utførleg info frå leiar Mikal Heldal om programmet og påmelding  her.

Stikkord

Tilbod om rimelege billettar på Den Nasjonale Scene 5. februar

Skrevet av Kaare Myrvold … lør 19/12/2015 - 21:18

Hordaland Sogelag har fått tilbdod om billettar til generalprøven påspelstykke " Samtale med døden- Eichmanns siste timer" Pris pr. billett kr. 150, Tidspunkt 5. februar 2016 kl. 19:30. Alle medlemslag i Hordaland sogelag kan nytta seg av tilbodet og tar direkte kontakt med teateret. Les meir om dette her. 

 

Stikkord