Lokalhistoriske dager 2009

Skrevet av Bent Sigmund Olsen ons 06/04/2011 - 21:15

Årsmøte og Lokalhistoriske dagar vert haldne 28. og 29. mars på Evanger.

Møtestad: ”Eldhus AS” Alle er velkomne. Møte og turprogrammet (påmelding) er gratis, men deltakarar må betala for
overnatting (påmelding).

HUGS: Påmelding innan 20. mars (sjå nedanfor).
HUGS: deltakarane må sjølve syta for eventuell overnatting (sjå nedanfor).