Kurs

Framheva

Kurs: innsamling, arkivering og formidling av bilete. 24.august

Torsdag 24. august er sett av til dagskurs i regi av regionslaget Hordaland sogelag
Oppfølgingskurs i november kan verta aktuelt.

Vestlandshuset i Bergen har sett av møterom for oss.

Rådgjevar i storfylket, Hedvig Ølmheim, er «primus motor» så strategien er i trygge hender!

Flott om fleire melder seg til kursing


Program:
11.00-11.45: Introduksjon om Vestland fylkeskommune og arkiv, og introduksjon om dagens tema.

Lunsjpause

12.30-13.15: Korleis digitalisere historiske foto, og med kva føremål? Fokus på utstyr, standardar og tekniske krav.

13.15-13.30 Pause

13.30-14.15: Innsamling, handsaming og oppbevaring av historiske foto.

14.15-15.00: Spørsmål og fritt ord.

Me kjem også til å komme inn på konkrete samarbeid som me har no med sogelag i Hordaland, som Kvinnherad og Etne. Me kan sjå an om det kjem deltakarar frå desse laga, det kan jo eventuelt vere interessant å la dei få ordet og.

.

Enkeltlaga melder på deltakarar til Anne Liv Soldal, annelivsol@gmail.com, telefon 90941272, og betalar eigendel lik reiseutlegg til og frå kursstaden..  

Vellukka årsmøte på Askøy

Framheva

Her fygjer ein artikkel skriven av Torbjørn Dall-Larsen som også står for bileta. Referat m.m. frå årsmøte vert publisert seinare på nettsida

I strålende sol møtte nærmere 40 deltakere opp til Årsmøtet og Kulturhistoriske dager på Herdla museum, av Torbjørn Dall-Larsen.

Arrangør dette året var Askøy museumslag. Leder for museumslaget, Torbjørn Dall-Larsen ønsket velkommen og kunne beklage at omvisningen på Kringkastningsmuseet måtte avlyses. De hadde nå pakket ned sitt materiale på grunn av oppussing av lokalene.

Rosalind Fosse, leder for Avdeling for oppvekst og kultur i Askøy kommune ønsket deltakerne velkommen på vegne av kommunen. I talen fremhevet hun betydningen av det frivillige arbeidet som historielagene driver for å ta vare på vår kultur og lokalhistorie.

Etter en betasuppe-lunsj orienterte leder for Herdla museum, Gunnar Furre, om Herdla og om museet som er en del av Museum Vest.

Turen gikk så til Torpedobatteriet, og underveis passerte vi minnesmerket etter skipsforliset til emigrantskuta ”de Zee Ploeg” i 1817. For interesserte anbefales det å lese om dette forliset på nettstedet
https://no.wikipedia.org/wiki/%C2%ABde_Zee_Ploeg%C2%BB
Gunnar Furre ga en fin omvisning i Torpedobatteriet, et imponerende anlegg som nå er et meget spesielt museum.

Vel tilbake i museets lokaler viste naturveileder Lars Ågren film og orienterte om arbeidet med å ta vare på vipebestanden på Herdla Så fulgte befaring i museets samlinger hvor det havarerte tyske flyet ”Gul 16” fra 2. verdenskrig imponerte.

I Herdla kirke fra 1863 holdt Erling Virkesdal en orientering om kirkene på Herdla.

Overnatting var på det nyrestaurerte hotellet «Biologen» hvor vi hadde middag og årsmøte neste dag. ”Biologen” var tidligere en biologisk stasjon for Universitetet i Bergen. Under middagen fikk vi meget fin underholdning: Nora Amanda Gundersen fremførte spansk musikk på klassisk gitar.

Detaljer fra årsmøtet er å finne i referatet fra møtet.

Etter årsmøtet og utsjekking søndag gikk turen til Strusshamn hvor Helge Holmedal, Harald Brynjulfsen og Torbjørn Dall-Larsen viste rundt i museumlagets samlinger i «Sjoddien». Her ble det så servert lunsj (lapskaus) og kaffe med kringler. Erling Virkesdal holdt et foredrag om Strusshamn før lederen i Askøy museumslag, Torbjørn Dall-Larsen, takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Deltakerne på arrangementet uttrykte stor tilfredshet med arrangementet, sikkert påvirket av det gode væretLokalhistoriske dagar på Askøy 25-26. mars 2023.

Framheva

Her finn du ei anvisning korleis du skal finna fram til dei ymse møtestadane

Lørdag: Til Herdla.

Herdla ligg heilt på nordspissen av Askøy. Frå Bergen sentrum følgjer du Rv 555 i retning Askøy/Sotra til Storavatnet. Her tek du av på Rv 562 som du følgjer over Askøybrua og vidare heilt til Herdla, ca. 25 km fra Askøybrua. Når du har passert Herdlebrua (smal), held du fram ca. 500 meter før du svingar til venstre mot Herdla fort. På fortet er det offentleg parkeringsplass og toalett. Frå parkeringsplassen ser du den store lyse bygningen der museet held til. Køyretid med bil frå Bergen sentrum er ca. 45 min.

Søndag: Til Radiomuseet. Adresse: Grernsedalen 59, Erdal, Askøy.

Kjør sørover mot Kleppestø. Ta av til venstre ved skilt merket Erdal (ca 20 km). Etter passering av 50 kmt-skilt kommer et hagesenter på venstre hånd,. Ta av på sidevei til venstre ca 50 meter etter hagesenteret og hold mot høyre. Ta sidevei til venstre etter ca 4-500 meter.

Til Askøy museumslag. Adresse Lyngnesset 2, Strusshamn.

Kjør tilbake til Rv 562 som dere kjørte på fra Herdla. Fortsett i retning Kleppestø til rundkjøring hvor dere tar av i første avkjøring. Neste rundkjøring følger umiddelbart, ta 3. avkjøring og ned bakken. Passer Strusshamn skole på høyre hånd, kjør bent frem i neste kryss og innpå parkeringsplass like etterpå.

Hordaland Sogelag inviterer til årsmøte og lokalhistoriske dagar på Askøy ilag med Askøy museumslag.

Sakspapirer:

Overnatting
Overnatting på Biologen Hotell Herdla må alle bestilla sjølv direkte til: mobil 940 00 968
Opplys ved bestilling at det er i forbindelse med Lokalhistoriske dagar
Overnatting inklusiv frukost: enkeltrom kr. 1690, dobbeltrom kr. 1145 (pr. pers.)

Deltakaravgifta kr. 955 dekkar inngangsbillettar, lunsj, kaffi og festmiddag.
( Kasserar i Hordaland sogelag sender rekning for deltakaravgift til laga i etterkant)

Påmelding innan 10. mars til Anne Liv Soldal på e-post: annelivsol@gmail.com

Biologen hotell på Herdla.


PROGRAM

Laurdag 25, mars
Kl. 12.00 Herdla museum, Herdla
Mottaking og opning ved Rosalind Fosse, utvalgsleiar for oppvekst og levekår.
Servering av varm lunsj, betasuppe med flatbrød
Kl. 13.00 Orientering om Herdla museum ved leiar Gunnar Furre
Omvising i museet og torpedobatteriet, krigsminne frå 2.
Verdskrig, og har vore i bruk opp til vår tid.
Kl. 16.00 Omvising i Herdla kyrkje (1863) av historikar Erling Virkesdal
Kl. 17.30 Innsjekking Biologen Hotell Herdla

Kl. 19.00 Middag på Biologen Hotel

Herdla museum
Flyplassen fra 2. verdenskrig
Den lune hamna i Strusshamn la grunnlag for bygging av gjestgiveri på 1700-talet. Her var
kyrkjestad, fiske, handel, mølle, sjoddifabrikk og anna aktivitet som har gitt bygda ein rik
historie.

Søndag 26. mars
Kl. 09.15 Årsmøte Hordaland Sogelag, konferanserom Biologen Hotell
Utsjekking frå Biologen Hotell
Kl.11.00 Avreise Herdla
Kl.11.30 Besøk Bergen Kringkaster, samling i Grensedalen, Erdal
Kl.12.30 Avreise Erdal
Kl.13.00 Varm lunsj i Møllesalen i Sjoddien, Strusshamn
Kl.14.00 Omvising Askøy museumslag sine samlingar og i det verna historiske
miljøet i Strusshamn
Kl.16.00 Kaffipause og avslutning i Møllesalen

Stove frå 1960-talet og systove, frå utstillingane i Askøy museumslag i Sjoddien.
Foto frå Herdla, krigsminne frå 2. verdskrig

Styremøte 26. mars 2023

Referat frå styremøte i Hordaland sogelag 26. mars 2023
Tid: 26. mars kl. 10.30 til 11.00
Stad: Biologen Hotell, Herdla
Til stades: Anne Liv Soldal, Knut Farestveit, John Einarsen, Mikal Heldal, Kjell Alvheim, Sigmund Simmenes og Ågot Gammersvik

SAKLISTE:

 1. Konstituering av styret
  Anne Liv Soldal, styreleiar, vald av årsmøtet
  Knut Farestveit, nestleiar
  John Einarsen, kasserar
  Ågot Gammersvik, skrivar
  Sigmund Simmenes, styremedlem
 2. varamann: Mikal Heldal
 3. varamann; Kjell Ingar Alvheim
  Vedtak: Konstituering som framlagt.
 4. Kurs i fotoarkiv
  Styreleiar følgjer opp vedtak frå årsmøtet og tek snarleg kontakt med Hedvig Ølmheim i
  Sogn for å finna dato, tid og stad for kurs i fotoarkivering denne våren.
  Vedtak: Som framlegg.
 5. Planlagt tur til Isle of Man
  Knut Farestveit og Sigmund Simmenes føljer opp tur til Isle of Man 21.-25. august 2023.
  Manglar 6 fleire påmelde for å gjennomføra tur. Frist måndag 27. mars.
  Vedtak: Saka vert følgd opp.
 6. Utsending frå Hordaland Sogelag til Landslaget sitt årsmøte
  Vedtak: Sigmund Simmenes representerer Hordaland Sogelag på Landslaget sitt årsmøte i
  Tønsberg i mai 2023.
 7. Framlegg om gjennomgangskontingent til Landslaget sitt årsmøtet 2023
  Styret følgjer opp framlegg frå Årsmøtet om å leggja fram forslag om
  gjennomgangskontingent på Landslaget sitt årsmøte 2023. Det må presiserast at det er snakk
  om å søkja kompensasjon pr. medlem, ikkje momskompensasjon som mange har oppfatta.
  Vedtak: Sigmund Simmenes og Ågot Gammersvik får i oppdrag å laga framlegg til tekst. Dette
  vert å senda styret til vidarehandsaming/godkjenning på e-post. Arbeidet må i gang straks,
  då ein har kort frist på innsending av saker på Årsmøtet 3-4. mai 2023.

Ref. Askøy 26. mars 2023
Ågot Gammersvik

Årsmelding 2022

HORDALAND SOGELAG

Årsmøte og lokalhistoriske dagar på Askøy 25. og 26 mars 2023

§5 Årsmøtet.
a.) Årsmøtet er øvste styringa for laget og bør haldast innan utgangen av april i samband med det lokalhistoriske møtet for Hordaland.
b) Kvart medlemslag har rett til 1 utsending når medlemstalet er under 100 medlemer, 2 utsendingar når medlemstalet er mellom 100 og 200 medlemer osv. Alt rekna etter medlemstal frå førre år. Ikkje noko lag har rett til fleire enn 5 utsendingar. Kvar utsending har ei røyst.
c) Skriftleg innkalling til årsmøtet skal sendast medlemslaga seinast 3 veker før årsmøtet. Saker som medlemslaga vil ha handsama på årsmøtet, må vera innkomne til styret innan 1.mars.
d) På årsmøtet skal handsamast:

 • Årsmelding.
 • Revidert rekneskap.
 • Innkomne framlegg.
 • Fastsetjing av medlemspengar.
 • Handlingsplan
 • Budsjett
 • Val

Lokalhistoriske dagar på Askøy ved Askøy historielag

Laurdag 25, mars
Kl. 12.00 Herdla museum, Herdla
Mottaking og servering av lunsj
Kl. 13.00 Orientering om Herdla museum
Omvising i museet og torpedobatteriet, krigsminne frå 2. verdskrig og dagens bruk
Vandring i fritidsparken med fuglereservat
Kl. 17.00 Innsjekking «Biologen», Herdla
Kl. 19.00 Middag på «Biologen»

Søndag 26,mars
Kl.09.15 Årsmøte Hordaland sogelag

Utsjekk «Biologen»

Kl.11.00 Avreise Herdla

Kl.11.30 Besøk Bergen Kringkaster, samling i Grensedalen, Erdal

Kl.13.00 Lunsj på Sjoddien i Strusshamn

Omvising samlingane i Sjoddien og verna miljø i Strusshamn

Kl.16.00 Kaffepause og avslutning

ÅRSMELDING FOR ARBEIDSÅRET FRÅ ÅRSMØTET 2022 TIL ÅRSMØTET 2023

Styret har hatt 4 styremøte:

Møte 1
Eidfjord like etter årsmøtet,27. mars på der vi fordelte rollar i det nye styret og gjekk gjennom handlingsplan og vedtekter.

Møte 2
På Bergenhus festningsmuseum 16. juni det vi gjekk grundig igjennom vedtektene og handlingsplan , oppfølging frå møtet i mars. Nestleiar Mikal Heldal refererte frå Regionsleiarsamlinga på Gardermoen 7. mai..

Møte 3
I Bergen i samband med fellesmøte og omvising med Laksevåg Kulturhistoriske forening på Laksevåg. Handlingsplanen og medlemslistene er oppdaterte (her var mykje feil) og nyansane  §§ i vedtektene må rettast i samsvar med noverande situasjon. Me er regionslag i Vestland fylke. Hordaland sogelag er ikkje fylkesdekkande , omfattar berre Hordaland, tidlegare Hordaland fylke.

§2 Medlemskap.
Regionale og lokale sogelag og tilsvarande organisasjonar innan Hordaland fylke kan vera medlemer i laget. Dersom det er tvil om ein organisasjon kan verta medlem, avgjer årsmøtet spørsmålet.

§3 Organisasjon.
Hordaland sogelag er ein fylkesdekkjande organisasjon som gjerne samarbeider med andre lag og organisasjonar med same føremål, men har som hovudoppgåve å styrkja samarbeidet mellom medlemslaga og skal representera dei i saker av sams interesse.

§4 Verksemd.
Hordaland sogelag kan ta på seg oppgåver som best kan løysast på fylkesnivå, slik som kurs, seminar, kjeldepublikasjonar m.m. Saman med eitt eller fleire av medlemslaga står laget som tilskipar av det årlege ”Lokalhistorisk møte for Hordaland”.

Framlegg til oppdatering

§2 Medlemskap.
Regionale og lokale sogelag og tilsvarande organisasjonar innan tidlegare Hordaland fylke kan vera medlemer i laget. Dersom det er tvil om ein organisasjon kan verta medlem, avgjer årsmøtet spørsmålet.

§3 Organisasjon.
Hordaland sogelag er eit regionslag i Vestland fylke som gjerne samarbeider med andre lag og organisasjonar med same føremål, men har som hovudoppgåve å styrkja samarbeidet mellom medlemslaga og skal representera dei i saker av sams interesse.

§4 Verksemd.
Hordaland sogelag kan ta på seg oppgåver som best kan løysast på regionsnivå, slik som kurs, seminar, kjeldepublikasjonar m.m. Saman med eitt eller fleire av medlemslaga står laget som tilskipar av det årlege ”Lokalhistorisk møte for Hordaland”.

Møte 4
18. januar 2023 i Strusshamn på Askøy i samband med planlegging av årsmøte og lokalhistoriske dagar i regi av Askøy historielag.

Julebrev 2022.

Julemotiv
Julehøgtida nærmar seg så alt for raskt, dagane vert kortare og nett no er det vel snø og julemotiv hjå dei fleste i bygd og by. Eit lyspunkt om ein kan seia så, er at snart  er det vintersolverv og dagane vert lysare att. 

Som redaktør av nettsida, vil eg nytta høvet til å ynskja dykk alle ei fredleg og god Julehøgtid på tradisjonelt vis,  saman med familie og vener.

Julebrev frå leiar i Hordaland Sogelag, Anne Liv Soldal:

JULEBREV 2022 GRIP DAGEN

Gode brubyggjar, mellom folk og tid!

Mykje har nok me å minnast. Dagar kjem og vert historie. Kvar vert dei av? Kva
innhald får dei?? Takk for livet, takk for at me framleis er til og kan gripa dagane.
Året 2022 går mot slutten, men kva gjer det når erfaringa er at nye dagar og nytt år kjem til? Som leiar i regionslaget skulle eg gjort meir. Eg vonar du stundom er
innom heimesida til Hordaland sogelag, oppdaterar og held deg oppdatert.

Medlemslista må leiaren i det enkelte lokallaget syta for vert oppdatert etter kvart
nyval/årsmøte. Eg har oppdatert etter beste evne. Lista er grunnlag for utsending av
ein del informasjon m.m., og det er svært viktig at ho er rett. Styremøtet 18. januar
skal vi ha på Askøy der årsmøtet for 2022 og lokalhistoriske dagar er planlagt 25. og
mars neste år. Då ynskjer eg at flest mogeleg av lokallaga er representerte. Dei
som har fått smaken kjem gjerne att, men det er plass til fleire. Fyll på timeplanen og
kom!

Mange utarbeider årbok som sel godt lokalt, men som også fyller lager,
restopplag. Kva med utveksing, sal, bytedag på Askøy? Kjekt å læra nytt, lærerikt å
sjå kva andre driv med. Vestlands fylke skal opna storstova, høghuset i Bergen, over
nyttår og eg vonar me kan nytta det. Representanten vår i landslaget, Sverre Norvald
Folkestad frå Gloppen, gjev stafettpinnen vidare. Uvisst til kven. Kom gjerne med
framlegg om kandidat. Kortkurs på regionsplan, lagt til lokallaga eller fylkeshuset i
Bergen, er i tankane. Eg vonar det kan realiserast i 2023. Styret inviterte seg til
Laksevåg i haust og der fekk vi mykje godt fagleg påfyll. Imponerande! Om ikkje vi
er drøvtyggjarar, var det mykje å fordøya. STOR takk for flott mottak og omvising.
Knut arbeider med å få realisert ein studietur til Isle of Man 21.-25. august 2023.
Merk tida og fyll på timeplanen.

FØR DAGEN GRIP DEG
God jul, godt nyttår og godt nytt år!
Anne Liv

Last ned Julebrevet 2022

Ulvik sogelag melder seg inn i Hordaland sogelag.

Ulvik

 

På årsmøte i Ulvik sogelag 7. april vart tilrådinga frå styret om å bli med i Hordaland sogelag samrøystes godkjent. Det er eit aktivt lag som no blir med og som har stor oppslutnad frå innbyggjarane i kommunen. Innbyggjartalet i Ulvik kommune står oppført med 1051 personar i 2022, og av desse er 145 medlemmer i sogelaget. Velkomne skal de væra!

Årsmøte og lokalhistoriske dagar.

Årsmøte og lokalhistoriske dagar 2022.

 

Eidjord kyrkje

Oppmøte i Granvin
Oppmøte for deltakarane var i det vakre ungdomshuset til Granvin som har det karakteristiske tårnet som fleire ungdomshus hadde  då dei vart bygde i 30 åra i fleire av bygdene innover hardangerfjorden. Granvin ungdomshus var ferdig i 1930 og var bygd på dugnad av bygdefolket, fortalde leiar i Granvin Sogelag Gunnar I. Folkedal. Han viste fram ungdomslagsfana som kunstnaren Nils Bergslien måla og som vart gøymt bort i siste liten før tyskarane okkuperte huset under siste verdskrigen.

Kultur- og Miljøplan for Voss herad
Trude Letnes kulturleiar i Voss herad informerte og viste fram kultur og miljøplanen til Voss herad. Voss herad  omfattar no til saman 4 sogelag etter kommune reforma i 2020.
Etter matøkt på den gamle gjestgjevarstaden Janusen som har ein meir en 300 år historie som serveringsstad, gjekk turen til Granvin Bygdemuseum ein steinkast på andre side av hovudvegen gjennom Granvin sentrum.
Bygdemuseet i Granvin
Hardingfelespelar Alexander Aga Røynstrand som er styrer for bygdemuseet, fortalte om bygningane og framførte også vakker  hardingfele slåttar for gjestene. Alexander  som er ein av dei fremste utøvarane på Hardingfele i landet bur også på staden og er også aktiv i lokalpolitikken i Voss herad.

Etter synfaringa på bygdatunet, gjekk ferda til Heradshuset i Ulvik  der forsamlinga vart hjartelag vel møtt til kaffipause i heradstyresalen. Leiaren i Ulvik Sogelag Torbjørn Dyrvik fortalde om hendingar under 2. verdkrigen der meir en 50  hus i Ulvik bygda vart  øydelagde i kampane mellom tyske og norske soldatar 25. april 1940.
Olav H. Hauge senteret.
Heradshuset inneheld også Olav H. Hauge senteret der det vart omvising før turen gjekk over hardangerbrua til Vøringsfoss hotel for festleg samvær og overnatting.
Etter frukost sundag  vart årsmøte gjennomført i rolege former.  Bremnes sogelag vart innleiingsvis ynskt velkomne som nytt medlem av Hordaland sogelag.
Årsmøte
Knut Farestveit vart avløyst som leiar etter eige ynskje og ny lear i Hordaland Sogelag vart Anne Liv Soldal. Elles vart det attval på alle  andre tillitsvalde. Økonomisk er stoda tilfredsstillande for laget, men framleis får ikkje laget tilskott frå Vestland fylke slik det gjorde i gamle Hordaland fylke. Dette vil det nye styret arbeida vidare med å få på plass.
Nils Bergslien.
Galeriet til multikunstnaren Nils Bergslien er også ein del av hotel bygget og det vart tid for ein omvising i dei lyse og vene lokala.
Eidfjord gamle kyrkje.
Etter årsmøte var det synfaring i gamle Eidfjord steinkyrkje som vart bygd i 1309. Ifølgje soga vart kyrkja bygd av Rike-Ragna Åsoldotter som son offer for syndige handlingar i livet.
Rike -Ragna budde på garden Sæ i Simadalen, nordaust for Eidfjord. Soga fortel at ho var ute og rodde på fjorden med manne sin og dei krangla så fælt at ho sette han av på eit skjær til ho fann det for godt å ro ut og henta han.  Mannen stakkar omkom ved flo sjø, og Ragna bygde kyrkja som bot for å ha skulda for mannen sin død. Hennar store gravstein med bilete av apostelen Jakob som kyrkja er vigd til, står framme i kyrkja til side for alteret.
Under alteret står  7 kister, og ei av dei er kista til Anders Andersen Riber, fyrste protestantiske prest som var sendt av danskekongen for å reformera den katolske kyrkjelyden. Han gifta seg med Katarina Helvig Galtung og har mange etterkomarar i Hardanger og i Sunnhordland.

Biografi.
Anders Andersen Riber (ca. 1627-1688) var rundt 20 år gammel da han ble innskrreven i 1647 ved Københavns Universitet i Danmark, frå Ribe katedralskule. På latin vart han omtala, «Andreas Andreas Rincopius» på sin inskripsjon. Landsarkivet for Nørrejylland seier at han derfor trulig er født i den vesle byen Ringkøbing på austkysten av Jylland. Ifølgje Mandrup Hjeltnaes var Anders Andersen Riber frå Jylland, Danmark, biskop i Eidfjord prestegjeld i Hardanger der han ble ordinert 21. august 1656. Han blei buande  der til han døyde på langfredag i 1688. Han gifta seg med Katarina Helvik Lauritsdatter Galtung, dotter av Lauitz Johannesson Galtung fra Thorsnes. Katarina ble født i 1635 og døyde i Eidfjord i 1693 i en alder av 58 1/4 år.

Her følgjer ein del bilete frå årsmøtesamlinga.

styre
Styre 2022. Frå vestre Sigmund Simennes, John Einarsen, Knut Farestveit Anne Liv Soldal,
Mikal Heldal.

Hardigfele

Alexander Røynstrand spelar hardigfele etter matøkta på laurdagen.

Takk for laget

Avtroppande leiar i Hordaland sogelag takkar leiar i Granvin sogelag for eit vellukka årsmøte.

Alteret

Under alteret i Eidfjord gamle kyrkje står kista til Anders Andersen Riber.

Munkar

Eit karakteristisk bilete måla av Nils Bergslien.

Gravstein

Rike-Ragna Åsolsdotter sin gravstein står ved alteret i kyrkja.

Styre og tillitsvalde på årsmøte i 2022.

Leiar:  Anne Liv Soldal
Postadresse

Hovlandsvegen 12,
5610 Øustese
E-postadresse:annelivsol@gmail.com
Mobil 41648198
 
Kasserar: John Einarsen
Stemmebakken 21, 5360 Kolltveit. Telf 56331886, mobil 92098950
e.post: john@sartorholding.no
 
Mobil: 
Redaktør Kaare M. Malkenes,
Vågsneset 2,
5680 Tysnes,
Mobil 41012626
e-postadresse: kaaremalkenes@hotmail.com

Styre i 2022.
Anne Liv Soldal, leiar
Mikal Heldal, nestleiar ( på val i 2023)
John Einarsen, kasserar ( på val i 2023)
Ågot Gammersvik, skrivar( attaval 2 år)
e-postadresse: aagot.gammersvik@gmail.com

Knut Farestveit, styremedlem 2 år
Sigurd Simmenes, 1. varamedlem (attval)
Kjell Inge Alvheim, 2. varamedlem (attval)

Valnemnda:
Aslaug Olden Mala ( valt for 3 år i 2022)
Torbjørn Dall -Larsen (attval for 3 år)

Revisorar:
Harald Lindevik ( attval for 2 år)
Enride Aakre ( på val 2023)