Gode LOKALLAG i regionslaget Hordaland sogelag!

Takk for trufast medlemskap, eit medlemskap eg vonar du vil ha nytte av! Ekstra takk til dei
som tok turen til Stalheim i høve Lokalhistoriske dagar og årsmøtet i regi av regionslaget.
Nokre fleire lokallag var representerte i år enn før. Neste år vonar eg fleire vert med!

Tida er inne for å betala medlemspengar, kr 10 per medlem med minumum sum kr 500 og
maksimalt kr 5000.

Ver gild og betal til brukskontoen vår 36325722899, innan 30. juli 2024.

Kvittering kjem på kontoutskriftet til den enkelte. Det vert ikkje sendt eigen faktura då det
er fordyrande. Send meg også informasjon om antal medlemer, gjerne som melding ved
betaling. Du skal berre betala medlemspengar for betalande medlemer. Har det vore
endringar i styreverv er det viktig å gje melding om dette.

Ver du helsa frå Hordaland sogelag v/styreleiar Anne Liv Soldal