Årsmøte og lokalhistoriske dager på Stalheim

Dato: 11 og 12 mai
Sted: Stalheim hotell
Utskriftsvennlig versjon av invitasjonen

Vossestrand sogelag betalar for heile kulturprogrammet båe dagar.

Dei betalar og for lunsjen på Vossestrand hotell sundagen.
Utsendingane betalar berre for maten på Stalheim hotell laurdagen.
Påmeldingsfrist til annelivsol@gmail.com, telefon 90941272, vert sett til 28. april 2024

Følgjande prisar gjeld:
Enkeltrom m/frukost: 1300 kr
Dobbeltrom m/frukost: 1900 kr
3-rettars middag: 400 kr
Lunsj laurdag: 250 kr

Tidlegare har deltakarane betalt inn til Hordaland sogelag ved påmelding og så har vi
betalt samla for kulturprogrammet m.m. Trygve Dugstad på Stalheim gjer opphaldet
rimeleg for oss.

Utsendingane tingar rom direkte på hotellet, telefon 56520122. @-post
trygve@stalheim.com.

Lokallaga betalar direkte til hotellet/hotella etter oppgjevne prisar.

PROGRAM:

Laurdag 11. mai
Kl. 12.00: Frammøte med innsjekking og lunsj på Stalheim hotell. Velkomsthelsingar.
Kl. 13.00: Omvising på Stalheim museum v/Trygve Dugstad.
Dei som vil, kan gå ned til minnesteinen for Per Sivle øvst i Stalheimskleivi.
Kl. 16.00: Trygve Dugstad fortel om kunstverka på Stalheim hotell og anna om hotellet si soge.
Kl. 17.30: Musikkinnslag og verbale innslag m.a. om Per Sivle v/Gudmund Furu m/fl.
Kl. 19.00: Festmiddag på hotellet. Kulturelle innslag.

Sundag 12 mai
Kl. 09.00: Frukost
Kl. 10.30: Årsmøte på hotellet
Kl. 12.00: Etter utsjekking køyrer me til Oppheim kyrkjegard der me vitjar «Mor si grav».
Kl. 13.30: Frammøte ved minnesteinen for spelemannen Sjur Helgeland i Myrkdalen.
Kl. 14.00: Lunsj på eit hotell i Myrkdalen. Folkemusikk v/lokale musikarar.
Kl. 16.00 Heimreis.

Ver velkomen til ei minneverdig helg!
For Hordaland sogelag
Anne Liv