Styremøte 26. mars 2023

Referat frå styremøte i Hordaland sogelag 26. mars 2023
Tid: 26. mars kl. 10.30 til 11.00
Stad: Biologen Hotell, Herdla
Til stades: Anne Liv Soldal, Knut Farestveit, John Einarsen, Mikal Heldal, Kjell Alvheim, Sigmund Simmenes og Ågot Gammersvik

SAKLISTE:

 1. Konstituering av styret
  Anne Liv Soldal, styreleiar, vald av årsmøtet
  Knut Farestveit, nestleiar
  John Einarsen, kasserar
  Ågot Gammersvik, skrivar
  Sigmund Simmenes, styremedlem
 2. varamann: Mikal Heldal
 3. varamann; Kjell Ingar Alvheim
  Vedtak: Konstituering som framlagt.
 4. Kurs i fotoarkiv
  Styreleiar følgjer opp vedtak frå årsmøtet og tek snarleg kontakt med Hedvig Ølmheim i
  Sogn for å finna dato, tid og stad for kurs i fotoarkivering denne våren.
  Vedtak: Som framlegg.
 5. Planlagt tur til Isle of Man
  Knut Farestveit og Sigmund Simmenes føljer opp tur til Isle of Man 21.-25. august 2023.
  Manglar 6 fleire påmelde for å gjennomføra tur. Frist måndag 27. mars.
  Vedtak: Saka vert følgd opp.
 6. Utsending frå Hordaland Sogelag til Landslaget sitt årsmøte
  Vedtak: Sigmund Simmenes representerer Hordaland Sogelag på Landslaget sitt årsmøte i
  Tønsberg i mai 2023.
 7. Framlegg om gjennomgangskontingent til Landslaget sitt årsmøtet 2023
  Styret følgjer opp framlegg frå Årsmøtet om å leggja fram forslag om
  gjennomgangskontingent på Landslaget sitt årsmøte 2023. Det må presiserast at det er snakk
  om å søkja kompensasjon pr. medlem, ikkje momskompensasjon som mange har oppfatta.
  Vedtak: Sigmund Simmenes og Ågot Gammersvik får i oppdrag å laga framlegg til tekst. Dette
  vert å senda styret til vidarehandsaming/godkjenning på e-post. Arbeidet må i gang straks,
  då ein har kort frist på innsending av saker på Årsmøtet 3-4. mai 2023.

Ref. Askøy 26. mars 2023
Ågot Gammersvik