Årsmelding 2022

HORDALAND SOGELAG Årsmøte og lokalhistoriske dagar på Askøy 25. og 26 mars 2023 §5 Årsmøtet.a.) Årsmøtet er øvste styringa for laget og bør haldast innan utgangen av april i samband med det lokalhistoriske møtet for Hordaland.b) Kvart medlemslag har rett … Hald fram med å lese Årsmelding 2022