Julebrev 2022.

Julemotiv
Julehøgtida nærmar seg så alt for raskt, dagane vert kortare og nett no er det vel snø og julemotiv hjå dei fleste i bygd og by. 
Eit lyspunkt om ein kan seia så, er at snart  er det vintersolverv og dagane vert lysare att. 

Som redaktør av nettsida, vil eg nytta høvet til å ynskja dykk alle ei fredleg og god Julehøgtid på tradisjonelt vis,  saman med familie og vener.

Klikkar du på vedlegget finn du julebrevet frå leiar i Hordaland sogelag Anne Liv Soldal.