Julebrev 2022.

Julemotiv
Julehøgtida nærmar seg så alt for raskt, dagane vert kortare og nett no er det vel snø og julemotiv hjå dei fleste i bygd og by. Eit lyspunkt om ein kan seia så, er at snart  er det vintersolverv og dagane vert lysare att. 

Som redaktør av nettsida, vil eg nytta høvet til å ynskja dykk alle ei fredleg og god Julehøgtid på tradisjonelt vis,  saman med familie og vener.

Julebrev frå leiar i Hordaland Sogelag, Anne Liv Soldal:

JULEBREV 2022 GRIP DAGEN

Gode brubyggjar, mellom folk og tid!

Mykje har nok me å minnast. Dagar kjem og vert historie. Kvar vert dei av? Kva
innhald får dei?? Takk for livet, takk for at me framleis er til og kan gripa dagane.
Året 2022 går mot slutten, men kva gjer det når erfaringa er at nye dagar og nytt år kjem til? Som leiar i regionslaget skulle eg gjort meir. Eg vonar du stundom er
innom heimesida til Hordaland sogelag, oppdaterar og held deg oppdatert.

Medlemslista må leiaren i det enkelte lokallaget syta for vert oppdatert etter kvart
nyval/årsmøte. Eg har oppdatert etter beste evne. Lista er grunnlag for utsending av
ein del informasjon m.m., og det er svært viktig at ho er rett. Styremøtet 18. januar
skal vi ha på Askøy der årsmøtet for 2022 og lokalhistoriske dagar er planlagt 25. og
mars neste år. Då ynskjer eg at flest mogeleg av lokallaga er representerte. Dei
som har fått smaken kjem gjerne att, men det er plass til fleire. Fyll på timeplanen og
kom!

Mange utarbeider årbok som sel godt lokalt, men som også fyller lager,
restopplag. Kva med utveksing, sal, bytedag på Askøy? Kjekt å læra nytt, lærerikt å
sjå kva andre driv med. Vestlands fylke skal opna storstova, høghuset i Bergen, over
nyttår og eg vonar me kan nytta det. Representanten vår i landslaget, Sverre Norvald
Folkestad frå Gloppen, gjev stafettpinnen vidare. Uvisst til kven. Kom gjerne med
framlegg om kandidat. Kortkurs på regionsplan, lagt til lokallaga eller fylkeshuset i
Bergen, er i tankane. Eg vonar det kan realiserast i 2023. Styret inviterte seg til
Laksevåg i haust og der fekk vi mykje godt fagleg påfyll. Imponerande! Om ikkje vi
er drøvtyggjarar, var det mykje å fordøya. STOR takk for flott mottak og omvising.
Knut arbeider med å få realisert ein studietur til Isle of Man 21.-25. august 2023.
Merk tida og fyll på timeplanen.

FØR DAGEN GRIP DEG
God jul, godt nyttår og godt nytt år!
Anne Liv

Last ned Julebrevet 2022