Handlingsplan 2019 – 2023

Handlingsplan for Hordaland sogelag 2019 – 2023
 

  1. 4 – 5 styremøte for året

  2. Årsmøte og lokalhistoriske dagar i mars/april

  3. 2 kursdagar i året for medlemene i lokallaga

  4. Ein studietur for medlemene kvart år

  5. Utsendingar til landsmøtet som er annakvart å; neste gong i 2023.

  6. Senda helsingsbrev til lokallaga på heimesida før jul.

  7. Nettmøte for styret når det høver.

  8. Ha god kontakt med landslaget

  9. Arbeida aktivt for å få fleire lokallag til å melda seg inn i fylkeslaget