KURS I MINNEINNSAMLING på Hotel Terminus 23. februar

Memoar er ein norsk organisasjon for munnleg historie (oral history) som arbeider for å ta vare på og dele munnleg kjeldemateriale om vår tid.
Memoar samarbeider med frivillige og profesjonelle minnesamlarar i heile landet, historielag, kulturvern, musé, bibliotek og arkiv, forskarar og frilansarar.
Deira syn er at alle har ei forteljing å dela –
og at alle skal ha rett til gi forteljingar vidare til samtid og framtid !

Dette arbeidet starta i 2015. Samarbeidspartnarar er frivillige organisasjonar med Hordaland Sogelag og lokale medlemslag i i spissen, bibliotek, musé og arkivinstitusjonar og forskings/utdanningsinsitusjonar på Vestlandet.
Årsmøte i Hordaland sogelag vert avvikla i Etne 2. og 3. mars. Då vil møtedelegatane få meir info om dette viktige arbeidet.
Bjørn Enes (bilete) er primus motor i Memoar som held til i Bergen.

 

Bjørn Enes