Den digitale revolusjon i frivilligheitsnorge.

Det vart kveikjande timar for alle som var samla til seminaret på hotell Terminus i Bergen sist laurdag. Seminaret var innleia med føredrag av nestleiar i Hordaland Sogelag Mikal Heldal som fortalde om gjeldande reglar for registrering av frivillige lag og organisasjonar i Brønnøysundregistrene.  Frivillighetsregisteret

Organisasjonshandboka som ligg gratis på nettet er eit framifrå hjelpemiddel i så måte.

tohEtter pausen vart det føredrag med Tom O. Halvorsen frå Rommerike Historielag som er typisk representant for ein som har sett seg inn i det offentlege regelverk for styre og stell av frivilllige organisasjonar, og dei verkty som er tilgjengeleg digitalt. Vedlagt følgjer ein del lenkjer til nyttige publikasjonar som kan lesast eller lastast ned på nettet.

Styreweb

Kulturvern 

Landslaget