Årsmøte og lokalhistoriske dagar 2019.

HORDALAND SOGELAG

Årsmøte og lokalhistoriske dagar, Etne 2. og 3. mars 2019

HUGS FRIST FOR PÅMELDING ER 20. FEBRUAR:

Innkalling til årsmøte: Ver merksam på vedtektene m.o.t. utsendingar og saker til årsmøtet.

§5 Årsmøtet.

a) Årsmøtet er øvste styringa for laget, og bør haldast innan utgangen av april i samband med det lokalhistoriske møtet for Hordaland.

b) Kvart medlemslag ha rett til 1 utsending når medlemstalet er under 100, to utsendingar når medlemstalet er mellom 100 og 200 osv. Alt rekna etter medlemstalet frå førre året. Ikkje noko lag har rett på fleire enn 5 utsendingar. Kvar utsending har ei røyst.

c) Skriftleg innkalling til årsmøtet skal sendast til medlemslaga seinast 3 veker før årsmøtet.

I år må saker som medlemslaga vil handsama på årsmøtet, vera innkomne til styret innan 22. februar.

PROGRAM/PÅMELDING

Laurdag 2. mars

Kl. 12.00: Enkel lunsj på Fugl Fønix Hotel i Etne.

Kl. 13.00: Opning av lokalhistoriske dagar v/representant for Etne kommune, leiaren i Etne sogelag og Knut Farestveit, leiar i Hordaland sogelag.

Kl. 13.30: Omvising med buss i Etne.

Retur til hotellet. Middag om lag kl.19.00. Underhaldning.

Sundag 3. mars

Kl. 8.00: Frukost.

Kl. 9.00: Me køyrer med privatbilar heim til styremedlem Leif Halleland, Litledalsvegen 279, 5590 Etne. Han har vore så sporty at han har invitert oss heim til Auastad.

Kl. 09.30- 11.30: Årsmøtet vert halde i Gamlastovo på Auastad.

Kl. 12.00-12.30: Lunsj i Gamlastovo.

Kl. 12.30: Køyring med privatbilar til Etne sentrum for omvising.

Heimreis om lag kl. 14.30.

Deltakarane som skal overnatta på hotell, må tinga rom direkte, og visa til Hordaland sogelag si gruppetinging. Deltakarane gjer opp direkte med hotellet for overnatting og middag laurdagskvelden.

Deltakarane tingar rom på Fugl Fønix Hotel, Torget 1, 5590 Etne. Tlf. 53771440, e-post: booking@fuglfønix.no

Deltakaravgifta er 800 kr per person. Dette skal dekka buss og omvising laurdag 2. mars, og nokre andre fellesutgifter.

Frist for påmelding til årsmøtet er 20. februar.
Påmelding til: knut.o.farestveit@gmail.com eller tlf. 41648198.

For styret: Knut Farestveit, leiar