Islendingesagaene i 5 band

Det finst 40 islendingesagaer. Dei handlar om menneske og hendingar på Island og i Skandinavia mot slutten av vikingtida. Mange av sogene har sine røter i munnleg tradisjon langt tilbake, men de er komponert som velordna litterære verk av anonyme forfattar i det 13. og 14. år hundre.

Islendingesagaene skildrar nokre generasjoner av dei første norske landnåmsmennene som kryssa verdshavet for å busette seg på Island. Dei og deira etterkommarar skipa en fristat utan konge, styrt av høvdingar, som møttes for å vedta lover, inngå forlik og avseia domar på Alltinget, verdens eldste nasjonalforsamling.

Bøkene kan tingast direkte frå forlaget i Reykjavik på Island. Og gjer du det på nett får du god rabatt og fraktfri levering.
Les meir om dette her.