Feler, frukt og fruer. Årsmøte 2016 i Norheimsund


Årsmøte deltakarane opplevde to trivelege dagar i Norheimsund med Kvam soge – og kulturminnelag som vertar. Bilete er teke i samband med besøk på Fartøyvernsenteret sundag. Det kjem fleire bilete og ein kort omtale av dei lokalhistoriske eventa om ikkje alt for lenge. Referat frå årsmøte og referat frå konstituering av styre finn du under fana Møtereferat. Her kan du lesa kva avisa Tysnes skreiv om årsmøte i Påskeavisa på side 34 og side 35.

Diverse bilete frå årsmøtesamlinga.