Kvinnherad sogelag, ein aktiv kulturformidlar


Bilete: Kari Fedt Hausbakk er kasserar i HS, og medlem av styret i Kvinnherad sogelag.

I Påskenummeret til avisa Kvinnheringen, følgde ekstramagasinet  «Det gode livet i Kvinnherad», eit magasin som fortel om folka som bur mellom fjord og fjell i Kvinnherad. Les den flotte artikkelen om arbeidet til Kvinnherad sogelag her.