”GLADE RIDER NOREGS MENN TIL HILDARTING ”


Reidar Bringedal har sent mange fine bilete frå turen til Færøyane, men det tek litt tid å handsama bileta til eit høveleg format. Dette bilete av dei fleste deltakarane får vera det fyrste me viser fram saman med teksten som Åse Eikemo Strømme har sent. Bileta til Reidar Bringedal finn du under Biletarkiv.  Teksten finn du her.