Ein fantastisk tur

Reidun Rohde Rafto og Johannes Heradstveit var med på sogelaget sin studietur for fyrste gong.
Turen til Færøyane var heilt fantastisk fortel dei. Flott natur, triveleg reisefølgje og mange minnerike opplevingar.

Utflytta kvinnhering Reidar Bringedal som har vore med på dei fleste studieturane. Gjorde notatar kvar einaste reisedag. Han har vore så gild å dela inntrykka med oss. og dei kan du lesa her.

Her nokre bilete som Reidun tok på turen.