HM kongens fortenestemedalje til Marie Skutlaberg

Marie Skutlaberg, mangeårig styremedlem i Hordaland sogelag vart tildelt HM kongens fortenestemedalje og diplom ved ei tilstelling i Kvam rådhus i dag. Me gratulerer på det varmaste.