Årsmøte 2014 i Hordaland Sogelag

Årsmøte og lokalhistoriske dagar vert haldne 15. og 16. mars
Møtestad og overnatting: Alver Hotell, Alversund
Lokal vertskap: Radøy sogelag
Tema:  Utvandring, fiskeoppdrett og historisk motorsamling

Kvart medlemslag har rett til 1 utsending når medlemstalet er under 100 medlemer, 2 utsendingar når medlemstalet er mellom 100 og 200 medlemer osv. Alt rekna etter medlemstal frå førre år. Ikkje noko lag har rett til fleire enn 5 utsendingar. Kvar utsending har ei røyst. Sjå vedlagte saksliste og møteprogram  påmeldingsskjema.   
Fristen for å melda inn saker som skal handsamast på årsmøte er 1. mars

Her finn du nettsida til Alver Hotel