Lokalhistoriske dager

Lokalhistoriske dagar – historikk

Hordaland sogelag arrangerer kvart år, i samarbeid med eitt eller fleire lokale sogelag, lokalhistoriske dagar ein stad i Hordaland fylke. Arrangementet tar for seg eitt eller nokre få historiske tema, gjerne med tilknyting til staden me er på.

Oversikt over tid, stad og tema for dei lokalhistoriske møta 1982 – 2012:

 

År Stad Tema
1982    Utne Foto
1983    Stord Lokalhistoriske årsskrift
1984    Lindås Bygde- og regionsoger
1985   Voss  
1986     Bergen Skiping av Hordaland sogelag
1987     Odda Industrihistorie
1988 Stord Kommunalhistorie
1989     Masfjorden Lokalhistorie og reiseliv  
1990     Voss Samtidshistorie og lokalhistoriske arkiv 
1991   Bergen Bergen og omland
1992     Norheimsund Fornminne
1993     Ølen Tettstadane: framvekst og byggeskikk
1994     Radøy Kystkultur og kulturplan
1995     Voss Krigstida 1940 – 1945
1996    Bergen Minneoppgåver, praktisk sogelagsarbeid, kulturminneåret
1997    Laksevåg Praktisk sogelagsarbeid
1998    Stord Klima og klimaendring i historisk tid
1999   Norheimsund Fotobevaring
2000  Lindås Kulturlandskapet
2001 Fana  Byggeskikk, båtar, gardsnamn
2002     Vossestrand Kleberstein, stadnamn, historiske plantar
2003     Rosendal Slektsgransking
2004    Sotra Fotoregistrering, kulturminnelova, Nordsjøfartmusset
2005    Utne Stadnamn i lokalmiljøet, skjermkontakt med lokalhistorien
2006  Tysnes Mellomalderhistorie, gildeskipnaden
2007 Osterøy Brakekledning, utskiftingar og klyngetun
2008 Etne Liner i befolkningshistorie på 1900. Den unge kongen. Magnus Erlingsson.
2009 Evanger

Tema Kjøtverksemda i Teigedalen. Tømmerhandel og fjordferdsel.

2010 Askøy

Frå mølle til sjoddisfabrikk på Strushamn.Innsamling av lokalhistoriske arkiv

2011 Åsane Industrihistorie
2012 Stord Skipsbygging.
2013 Tyssedal Tema: Turisme, vasskraft og byutvikling i Odda og Tyssedal sett i internasj. perspektiv.
2014 Radøy 

Utvandring, fiskeoppdrett og historisk motorsamling

2015 Bømlo Stål, stein og religion.