Gratis kurs i Bergen 25. september!

Hordaland Sogelag innbyr til kurset » Utgjeving av årbøker og annan lokalhistorisk litteratur». Kurset vert halde i i Hordaland Fylkeskommune sitt bygg i Bergen, like ved busstasjonen (adr. Agnes Mowinckelsgt 5) i møterom Nordhordland. Påmelding innan 20. sept. til Marie Skutlaberg, telefon 950 62 051, marie.skutlaberg@kvamnet.no
Klikk på her så finn du meir detaljert info om kurset.