Hordaland Sogelag 25 år. Bilete frå samlinga på Voss

Frå venstre Else Marie Kind Hevrøy, Åse Eikemo Strømme, Jan B. Torsheim ( 1. leiar i HS i 1986) og Egil Nysæter.

Else Marie Kind Hevrøy, noverande leiar i Hordaland Sogelag

Knut Farestveit , leiar i Voss sogelag.

Hermann Bjørnarson mottek gåve frå Else Marie Kind Hevrøy.

Ungguten frå Voss Jens Håkon Birkeland song Vossastev.

Harald Åsheim spela på hardingfele.

Duoen frå Voss » Dei uduglege» spela jazz liknande musikkstykke.

Aslak Helleve fortalde om postvegen mellom Vangen og fylkesgrensa.

Jubileumsforsamlinga.

Jubileumsmiddag.