Lokalhistoriske dager 2008

Program

Laurdag 8. mars

12.00 – 12.30: Kaffi og registrering
12.30 – 14.30: Omvising på Sæbøtunet
14.30 – 14.40: Opning v/leiaren i HS
14.40 – 15.30: Professor og bygdebokforfattar Ståle Dyrvik: Kjærleik, liv og død: Liner i norsk befolkningshistorie på 1900-talet
16.00 – 16.30: Stødle kyrkje – omvising – ”kyrkjekaffi”
16.30 – 17.30: Forteljestund v/Johanne Øvstebø Tvedten: Den unge kongen (Bygd på Johannes Heggland sin roman om Magnus Erlingsson)
19.30: Festmiddag  med Etne sogelag som vertskap.
           Program:
           Harald Fjøsne: ”Dyrlege på ville vegar”
           Gunn Rakel Bakke Tjelle syng songar etter Petter Tjelle

Søndag 9. mars

9.30 – 11.30: Årsmøte på Fugl Fønix
11.30 – 12.15: Lunsj
12.15: Busstur i Etnebygda
Slutt ca. kl. 14.00