You are here

ÅRSMØTE OG LOKALHISTORISKE DAGAR. VOSS VANDRARHEIM 7.-8. APRIL 2018

Vedlagt fylgjer alle dokument som omhandlar det komande årsmøte.
Informasjon, Årsmelding, Vedtekter. Lagtidsplan. Handlingsplan.

Stikkord: