You are here

Studieturar i Vesterveg

Hordaland sogelag har dei siste åra arrangert "studieturar" i vesterveg. Første turen gjekk til Shetland og Orkenøyene i 2006, og seinare har ferda gått til Hebridane, Isle of Man, Normandie og Island. I år går turen til Irland. Les info om turen på lenkja nedanfor.
Les meir om turane:
Shetland og Orkenøyene 2006
Skottland og Hebridane 2007
Isle og Man 2008
Normandie 2009.
Island 2010.
Irland 2011
Irland, reiseskildring.
Skottland 2012
Skottland, reiseartikkel.
Gotland 2013, reiseprogram.
Roskilde og Gotland, reiseartikkel.
Færøyane 2014, Program.
Hebridene 2015 Program