Velkomen til Hordaland sogelag sine heimesider

Hordaland sogelag er eit fylkeslag for Landslaget for lokalhistorie. Alle soge- og historielag i Hordaland fylke kan vera medlemmer.

Organisasjonsnummer: 988 237 922
Bank: 3632.57.22899

På desse sidene vil du finna informasjon om laget og kva me driv med. Klikkar du på lenkja Medlemslag øvst på sida, finn du peikarar til  e.post adresser og nettsider til medlemslaga. 

Studieturar i Vesterveg

Hordaland sogelag har dei siste åra arrangert "studieturar" i vesterveg. Første turen gjekk til Shetland og Orkenøyene i 2006, og seinare har ferda gått til Hebridane, Isle of Man, Normandie og Island. I år går turen til Irland. Les info om turen på lenkja nedanfor.
Les meir om turane:
Shetland og Orkenøyene 2006
Skottland og Hebridane 2007
Isle og Man 2008
Normandie 2009.
Island 2010.
Irland 2011
Irland, reiseskildring.
Skottland 2012
Skottland, reiseartikkel.
Gotland 2013, reiseprogram.
Roskilde og Gotland, reiseartikkel.
Færøyane 2014, Program.
Hebridene 2015 Program