Velkomen til Hordaland sogelag sine heimesider

Hordaland sogelag er eit fylkeslag for Landslaget for lokalhistorie. Alle soge- og historielag i Hordaland fylke kan vera medlemmer.

Organisasjonsnummer: 988 237 922
Bank: 3632.57.22899

På desse sidene vil du finna informasjon om laget og kva me driv med. Klikkar du på lenkja Medlemslag øvst på sida, finn du peikarar til  e.post adresser og nettsider til medlemslaga. 

Om Hordaland Sogelag

Hordaland sogelag vart formelt skipa 16. november 1986 som eit fylkeslag for Landslaget for lokalhistorie. Alle soge- og historielag i Hordaland fylke kan vera medlemmer. Les meir om historia til laget i Egil Nysæter sin festtale halden ved laget sitt 20-årsjubileum i 2006. Talen finn du her.
Laget har heilt frå stiftinga hatt oppgåva med å samordna arbeidet med dei lokalhistoriske dagane. Laget har dei siste åra arrangert studieturar i vesterveg.

Styret  i arbeidsåret 2017:
Leiar: Knut Farestveit
Giljavegen 340, 5708 Voss. Telf. 56514005, Mobil 41648198, e-post. 

Nestleiar: Mikal Heldal
Lerkeveien 13, 5097 Bergen. mobil 48096673. e-post 

Skrivar: Jorunn Kambo ( på val 2018)
Fjøsna, 5590 Etne Telf. 53756647, mobil 97045788 e-post

 
Kasserar: Kari Fedt Haugsbakk, Kvinnherad sogelag ( på val 2018)
Håvardhaugvegen 7, 5464 Dimmelsvik. Mobil 46965777. e-post 

Styremedlem: John Einarsen, Fjell kulurminnelag.( på val 2017)
Stemmebakken 21, 5360 Kolltveit. Telf 56331886, mobil 92098950
e.post

Første vara: Bent Emil Vika, Bømlo Tur- og sogelag,  ( attval i 2017)
 e-post 

Andre vara: Åse Eikemo Strømme, Vaksdal sogelag, ( attval i 2017)
Lågaskaret 22, 5724 Stanghelle. Telf: 56595052 / mobil: 92841359.
e-post 
 
Valnemnd:
Liv Berit Rath( leiar), Radøy sogelag.( vald for 3 år i 2015)
Torbjørn Dall-Larsen, Askøy Museumslag( vald for 3 år i 2017)
Aslaug Olden Mala, Etne Sogelag (vald for 3 år i 2017)
 
Revisorar:
Einride Aakre, Etne sogelag (attval i 2017)
Harald Linevik, Etne sogelag ( attval i 2017)