You are here

Om Hordaland Sogelag

Hordaland sogelag vart formelt skipa 16. november 1986 som eit fylkeslag for Landslaget for lokalhistorie. Alle soge- og historielag i Hordaland fylke kan vera medlemmer. Les meir om historia til laget i Egil Nysæter sin festtale halden ved laget sitt 20-årsjubileum i 2006. Talen finn du her.
Laget har heilt frå stiftinga hatt oppgåva med å samordna arbeidet med dei lokalhistoriske dagane. Laget har dei siste åra arrangert studieturar i vesterveg.

Styret  i arbeidsåret 2018:
Leiar: Knut Farestveit( på val 2019)
Giljavegen 340, 5708 Voss. Telf. 56514005, Mobil 41648198, e-post. 

Nestleiar: Mikal Heldal( på val 2019
Lerkeveien 13, 5097 Bergen. mobil 48096673. e-post 

Skrivar:
Bernt Emil Vika, Bømlo Tur- og Sogelag (på val i 2020)
Andalsvegen 4, 5443 Bømlo
Mobil 97520482
e.post

Kasserar: John Einarsen, Fjell kulturminnelag( på val 2019)
Stemmebaken 21, 5360 Kolltveit. Telf 56331886, mobil 92098950.
e.post

Styremedlem:
Leif Halleland, Etne Sogelag (på val i 2020)
Litledalsvegen 279, 5590 Etne
Mobil 452 59 651
leif.halleland@gmail.com

Første vara:
Jan B. Thorsheim, Lindås Sogelag (på val i 2019)
Vassbygdvegen 458, 5912 Seim
Telef. 56 35 08 63
jan@thorsheim458.no

Andre vara:
Arnt Brakstad, Meland Sogelag (på val i 2019)
Grønlandsvegen 19,  5918 Frekhaug
Mobil 900 96 833
arnt.brakstad@gmail.com
Valnemnd:
Kari Fedt Haugsbakk, Kvinnherad Sogelag( vald for 3 år i 2018)
Torbjørn Dall-Larsen, Askøy Museumslag( vald for 3 år i 2017)
Aslaug Olden Mala, Etne Sogelag (vald for 3 år i 2017)
 
Revisorar:
Einride Aakre, Etne sogelag (attval i 2018)
Harald Linevik, Etne sogelag ( attval i 2018)

VedleggStorleik
PDF icon Hordaland_sogelag_ 20_aar_ Festtale.pdf51.38 KB