Velkomen til Hordaland sogelag sine heimesider

Hordaland sogelag er eit fylkeslag for Landslaget for lokalhistorie. Alle soge- og historielag i Hordaland fylke kan vera medlemmer.

Organisasjonsnummer: 988 237 922
Bank: 3632.57.22899

På desse sidene vil du finna informasjon om laget og kva me driv med. Klikkar du på lenkja Medlemslag øvst på sida, finn du peikarar til  e.post adresser og nettsider til medlemslaga. 

Ei siste påminning!

Ei siste påminning frå Mikal Heldal med omsyn til årsmøte i Norheimsund. Les her.

Hugs å melda dykk på til årsmøte 5. og 6. mars.

Det nærmarseg fristen for påmelding til årsmøte i Norheimsund. Hugs å kontakta hotellet direkte for tinging av rom.Du kan tinga rom direkte på nettet eller ringa Thons Hotels booking center på telefon 815 52 400 mellom kl. 08- 21 på kvardagar.

I vesterveg til Ytre Hebridane

Bilete viser Kisimul Castle.
Avisa Kvinnheringen hadde ein fin artikkel om turen til Hebridane i gårdagens avis. Den kan du lesa her.

Foreløpig rapport frå årets studietur.

Onarheimsgilde 1. og 2. august.

 


Bilete av Onarheimsseglet frå hyldningsbrevet kong Håkon den VI Magnusson av 1344. Seglet er i dag fylkesvåpen for Hordaland.

Syndiker innhald