Velkomen til Hordaland sogelag sine heimesider

Hordaland sogelag er eit fylkeslag for Landslaget for lokalhistorie. Alle soge- og historielag i Hordaland fylke kan vera medlemmer.

Organisasjonsnummer: 988 237 922
Bank: 3632.57.22899

På desse sidene vil du finna informasjon om laget og kva me driv med. Klikkar du på lenkja Medlemslag øvst på sida, finn du peikarar til  e.post adresser og nettsider til medlemslaga. 

Innsending av årbøker for 2015.

Mange lag har enno ikkje sendt inn årbøkene. Les oppmodinga frå leier Mikal Heldal her.

Tilbod om rimelege billettar på Den Nasjonale Scene 5. februar.

 

Send årbøkene/ sogeskrift til leiaren!


Det er viktig å får oversikt og tatt vare på alle årbøker og sogeskrift som laga produserer kvart år. Det er ein overmåte viktig kulturskatt. Les meldinga frå leiar Mikal Heldal her.

Kveldseta på Skakkesenteret.

Bilete. Mikal Heldal fortel om innhaldet i Sogeskrift for Tysnes 2015.
Kort omtale av Kveldseta fredags kveld finn du her.

Sigrid Kaale er gått bort.

Familien min og eg var i Spania då me mottok den triste meldinga at Sigrid Kaale er gått bort. Marie E. Skutlaberg har skrive minneord om Sigrid. Det kan du lesa her.

Syndiker innhald