Velkomen til Hordaland sogelag sine heimesider

Hordaland sogelag er eit fylkeslag for Landslaget for lokalhistorie. Alle soge- og historielag i Hordaland fylke kan vera medlemmer.

Organisasjonsnummer: 988 237 922
Bank: 3632.57.22899

På desse sidene vil du finna informasjon om laget og kva me driv med. Klikkar du på lenkja Medlemslag øvst på sida, finn du peikarar til  e.post adresser og nettsider til medlemslaga. 

Meir en 7300 unike besøk på nettsida i 2015.

I 2015 var det 7307 unike brukarar som vitja nettsida til Hordaland Sogelag. Det er ein auke på 12 % frå året før. Unike brukarar vil seia personar i tillegg til redaktøren sine besøk, som det naturleg nok blir ein del av i samband med oppdatering og redigering.  Om lag 2/3 er i Norge, men interessant å merkja seg, 7 % frå Brasil og 2% frå USA.

Årsmøte 2016.


Meld dykk på til årsmøte i Hordaland Sogelag 5. og 6. mars. Møte vært avvikla på Thon Hotel Sandven  i Norheimsund. Les utførleg info frå leiar Mikal Heldal om programmet og påmelding  her.

Innsending av årbøker for 2015.

Mange lag har enno ikkje sendt inn årbøkene. Les oppmodinga frå leier Mikal Heldal her.

Tilbod om rimelege billettar på Den Nasjonale Scene 5. februar.

 

Send årbøkene/ sogeskrift til leiaren!


Det er viktig å får oversikt og tatt vare på alle årbøker og sogeskrift som laga produserer kvart år. Det er ein overmåte viktig kulturskatt. Les meldinga frå leiar Mikal Heldal her.

Syndiker innhald