Velkomen til Hordaland sogelag sine heimesider

Hordaland sogelag er eit fylkeslag for Landslaget for lokalhistorie. Alle soge- og historielag i Hordaland fylke kan vera medlemmer.

Organisasjonsnummer: 988 237 922
Bank: 3632.57.22899

På desse sidene vil du finna informasjon om laget og kva me driv med. Klikkar du på lenkja Medlemslag øvst på sida, finn du peikarar til  e.post adresser og nettsider til medlemslaga. 

Os sogelag er skipa.

Pensjonert ingeniør Oddbjørn Klyve tok initiativet til å skipa Os sogelag. Med seg i styre har han desse.

Tilskot til sogelag/historielag og lokalhistorisk arbeid

Hordaland Fylkeskommune gjev tilskot til sogelaga i fylke. Ordninga skal stimulere til og støtte opp om lokalhistoriske initiativ og lokalhistorisk aktivitet i fylket. Les meir på nettsida til Hordaland Fylkeskommune, der finn du også lenkje til søknadskjema.

Årets studietur til York i England er avlyst.

Grunna lite påmelding er studieturen som var planlagt 9. - 14 august avlyst. Eit alternativ kan vera å reisa med Tide  til Færøyane i perioden 27. juli til 1. august. Les meir om denne turen her.

Portrettbilde utstilling i Ålvik 1. - 8. mai.

 

Rosenkrantztårnet - et bygg i stadig endring.


Bilete: Rosenkrantztårnet sett fra Bradbenken, prospekt fra ca 1800

Syndiker innhald