Velkomen til Hordaland sogelag sine heimesider

Hordaland sogelag er eit fylkeslag for Landslaget for lokalhistorie. Alle soge- og historielag i Hordaland fylke kan vera medlemmer.

Organisasjonsnummer: 988 237 922
Bank: 3632.57.22899

På desse sidene vil du finna informasjon om laget og kva me driv med. Klikkar du på lenkja Medlemslag øvst på sida, finn du peikarar til  e.post adresser og nettsider til medlemslaga. 

Årets studietur til Normandie. Turen kan tingast på nett.

Krafttak for munnleg historie i Hordaland.

Me som lever no, er den fyrste generasjonen i historia der alle kan leggja etter seg munnlege
forteljingar om sine liv. Det kan gi framtida eit viktig kjeldemateriale for å forstå notida og det som
i dag er "manns minne". Dette er hovudidéen til Memoar, norsk organisasjon for munnleg historie.
Så har det vist seg at forteljingar om levd liv også har stor interesse her og no: Gjennom å dela

Årsmøte 4. og 5. mars på Os.

Islendingesagaene i 5 band.

Det finst 40 islendingesagaer. Dei handlar om menneske og hendingar på Island og i Skandinavia mot slutten av vikingtida. Mange av sogene har sine røter i munnleg tradisjon langt tilbake, men de er komponert som velordna litterære verk av anonyme forfattar i det 13. og 14. år hundre.

Hordaland Sogelag til Normandie 7. – 14. august 2017

Studieturen til  Normandie i Frankrike. Påmelding til Tide postboks 6300,N-5813 Bergen
telf: 05505, post@tide.no
Sogelaget har fått ein enno betre pris frå turoperatør. Les meir om dette her.

Syndiker innhald