Velkomen til Hordaland sogelag sine heimesider

Hordaland sogelag er eit fylkeslag for Landslaget for lokalhistorie. Alle soge- og historielag i Hordaland fylke kan vera medlemmer.

Organisasjonsnummer: 988 237 922
Bank: 3632.57.22899

På desse sidene vil du finna informasjon om laget og kva me driv med. Klikkar du på lenkja Medlemslag øvst på sida, finn du peikarar til  e.post adresser og nettsider til medlemslaga. 

Årsmøte 4. og 5. mars på Os.

Islendingesagaene i 5 band.

Det finst 40 islendingesagaer. Dei handlar om menneske og hendingar på Island og i Skandinavia mot slutten av vikingtida. Mange av sogene har sine røter i munnleg tradisjon langt tilbake, men de er komponert som velordna litterære verk av anonyme forfattar i det 13. og 14. år hundre.

Hordaland Sogelag til Normandie 7. – 14. august 2017

Studieturen til  Normandie i Frankrike. Påmelding til Tide postboks 6300,N-5813 Bergen
telf: 05505, post@tide.no
Sogelaget har fått ein enno betre pris frå turoperatør. Les meir om dette her.

Os sogelag er skipa.

Pensjonert ingeniør Oddbjørn Klyve tok initiativet til å skipa Os sogelag. Med seg i styre har han desse.

Tilskot til sogelag/historielag og lokalhistorisk arbeid

Hordaland Fylkeskommune gjev tilskot til sogelaga i fylke. Ordninga skal stimulere til og støtte opp om lokalhistoriske initiativ og lokalhistorisk aktivitet i fylket. Les meir på nettsida til Hordaland Fylkeskommune, der finn du også lenkje til søknadskjema.

Syndiker innhald