Velkomen til Hordaland sogelag sine heimesider

Hordaland sogelag er eit fylkeslag for Landslaget for lokalhistorie. Alle soge- og historielag i Hordaland fylke kan vera medlemmer.

Organisasjonsnummer: 988 237 922
Bank: 3632.57.22899

På desse sidene vil du finna informasjon om laget og kva me driv med. Klikkar du på lenkja Medlemslag øvst på sida, finn du peikarar til  e.post adresser og nettsider til medlemslaga. 

Årsmøte på Os 4. og 5. mars

 

Tilbod frå Museumsforlaget!

228 sider    Innb. (bokmål)
Kampanjetilbod kr 150,- (innen 18.04.17)

Ordinær utsalspris: Kr 390,–

Stigande besøkstal på nettsida.

Også i 2016 har me registrert aukande besøkstal for nettsida til Hordaland Sogelag. Tilsaman 8400 unike besøkjande, er ein stigning på 15 % samanlikna med 2015. 77% av brukarane kjem frå Norge, 5 % frå USA og dei resterande 18% fordeler seg på ei rekkje ulike land.

Årets studietur til Normandie. Turen kan tingast på nett.

Krafttak for munnleg historie i Hordaland.

Me som lever no, er den fyrste generasjonen i historia der alle kan leggja etter seg munnlege
forteljingar om sine liv. Det kan gi framtida eit viktig kjeldemateriale for å forstå notida og det som
i dag er "manns minne". Dette er hovudidéen til Memoar, norsk organisasjon for munnleg historie.
Så har det vist seg at forteljingar om levd liv også har stor interesse her og no: Gjennom å dela

Syndiker innhald