You are here

Bli medlem

Hordaland sogelag er eit fylkeslag for Landslaget for lokalhistorie. Alle soge- og historielag i Hordaland fylke kan vera medlemmer.

For å verta medlem, ta kontakt med:
Hordaland Sogelag V/Mikal Heldal
lerkeveien 13 B,
5097 Bergen.
e-post: mikalhe@gmail.com
Mobil 48096673

Call

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype