Velkomen til Hordaland sogelag sine heimesider

Hordaland sogelag er eit fylkeslag for Landslaget for lokalhistorie. Alle soge- og historielag i Hordaland fylke kan vera medlemmer.

Organisasjonsnummer: 988 237 922
Bank: 3632.57.22899

På desse sidene vil du finna informasjon om laget og kva me driv med. Klikkar du på lenkja Medlemslag øvst på sida, finn du peikarar til  e.post adresser og nettsider til medlemslaga. 

Skifersongen på utesena på Hedleberget

Bilete frå Hedleberget på Kyte

Minneord om Åse Eikemo Strømme.

Bilete frå årsmøte i Kvam 2016.

Minneord kan du lesa her.

Rekneskap for 2017


 

Rekneskapen for 2017 finn du her.

ÅRSMØTE OG LOKALHISTORISKE DAGAR. VOSS VANDRARHEIM 7.-8. APRIL 2018

Vedlagt fylgjer alle dokument som omhandlar det komande årsmøte.

Syndiker innhald